Daisy Fransson

Familj Artikeln publicerades

I Långasjö kyrka har begravningsgudstjänst hållits för Daisy Fransson.

Som inledning på akten spelade kantor Hans Möller Brusa högre lilla å varefter psalm 248 sjöngs unisont. Kyrkoherde Johanna Juhlin höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. De sörjande tog ett sista farväl med minnesord och nedlade blommor. Svärsonen Thomas framförde Bara en mor och psalm 297 sjöngs unisont. Som avslutning spelade kantorn Öppna landskap.

Gåvor var lämnade till Cancerfonden.

Minnesstund hölls på Grimsnäs Herrgård.