Anna-Stina Lennqvist

Familj Artikeln publicerades

I Birgittakyrkan, Kalmar, har begravningsgudstjänst hållits för Anna-Stina Lennqvist.

Akten inleddes med att organist Marita Aronsson spelade Air av J S Bach varpå sångsolist Margareta Melz sjöng Där rosor aldrig dör av D Bergagård. Officiant Marco Aldén höll griftetal och förrättade överlåtelsen. Psalmerna 248 och 249 inramade begravningsbönen varefter de sörjande tog ett sista farväl. Sångsolisten sjöng Ave Maria av F Schubert och som avslutning spelade organisten Gammal fäbodpsalm av O Lindberg.

Gåvor var skänkta till Cancerfonden.

Minnesstund hölls i Ulfåsasalen.