Anders Sjöblom

Familj Artikeln publicerades

I Nybro Skogskapell har begravningsgudstjänst hållits för Anders Sjöblom.

Efter klockringning inledde organist Anders Pettersson akten med att på piano spela För kärlekens skull varefter psalm 248 sjöngs unisont. Kolla kolla med Nationalteatern spelades. Officiant Staffan Holmquist höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Efter psalm 256 följde begravningsbönen och därpå tog de sörjande ett sista farväl. Unisont sjöngs psalm 730 och som avslutning spelade organisten Efter regnet på piano.