”Värna den enskilda människans rätt”

Debatt Artikeln publicerades
De två S-topparna, kommunalrådet Johan Persson och socialnämndens ordförande Roger Holmberg, får hårt kritik av dagens debattör för att de diskuterar ett enskilt personärenden via sociala medier.
Foto: Anton Lernstål
De två S-topparna, kommunalrådet Johan Persson och socialnämndens ordförande Roger Holmberg, får hårt kritik av dagens debattör för att de diskuterar ett enskilt personärenden via sociala medier.

Sociala medier

”Ska inte människor kunna vända sig till socialtjänsten i förtroende längre? Är det en ny ordning som etableras angående hur, man från politiskt håll och från myndighetshåll, ska behandla hjälpsökande som är missnöjda och som talar ut i media?”

Det är med betydande olust jag upptäcker att vår ordförande i Kalmars socialnämnd, socialdemokraten Roger Holmberg, har röjt detaljerad information om en enskilds personliga förhållanden. Det har skett i en välbesökt grupp på sociala medier och sedan spritts vidare.

Anledningen till varför han gjort det beskrev Holmberg själv i inlägget som: ”Lite information som kan vara viktig att veta innan ni dömer i detta ärende” Döma i detta ärende?!! När fick gatans parlament, den som numera är inflyttad på nätet, insynsrätt i socialtjänstens enskilda ärenden?

Socialtjänsten har en oerhörd stark sekretesslagstiftning att följa. Den gäller även för oss som verkar som förtroendevalda. Roger Holmberg, jag själv och alla andra i socialnämnden har en skyldighet att sätta oss in i vad lagstiftningen innebär och vad den kräver av oss.

När någon går ut i media och uttrycker missnöje över hur man blir behandlad eller de negativa beslut man fått av en förvaltningsmyndighet så söks ofta en representant upp för ett uttalande. Svaret brukar bli att man inte uttalar sig i det enskilda fallet. Det är inte ens säkert att man ens medger att ett visst ärende pågår i fallet. Dessutom så är man ofta försiktig med uttala sig generellt i hur liknande ärenden hanteras just för att inte utelämna klienten i ett eventuellt aktuellt fall.

Lilith Lindgren (SD), ersättare i Kalmar kommuns socialnämnd.
Foto: Privat
Lilith Lindgren (SD), ersättare i Kalmar kommuns socialnämnd.
”Det här är ett helt otillständigt handlande av två av våra högsta företrädare inom kommunen och det är mycket olyckligt.”
Lilith Lindgren (SD), ersättare i Kalmar kommuns socialnämnd.

Detta är en god ordning och som i sin tur bygger på något som kan anses vara en av vår lagstiftnings grundpelare: Att den svagare partens intressen och integritet i görligaste mån ska värnas. Och den svagare parten är alltid den enskilda människan när den ena parten är en myndighet. Till skillnad från Roger Holmberg tänker jag inte göra en djupdykning i det enskilda ärendet och det som skett i det innan hans eget famösa och ytterst olämpliga inlägg i saken.

Det inlägg som nu börjat få en egen spridning på sociala medier och då av människor som går till försvar för socialtjänsten och mot klientens givna uppgifter. Till och med Johan Persson (S), Kalmars ”starke man”, har spritt inlägget vidare och därmed gett legitimitet åt det Roger Holmberg har gjort! Det här är ett helt otillständigt handlande av två av våra högsta företrädare inom kommunen och det är mycket olyckligt, inte bara för den enskilde personen utan också för oss alla som på ett eller annat sätt representerar Kalmar.

Ska inte människor kunna vända sig till socialtjänsten i förtroende längre? Är det en ny ordning som etableras angående hur, man från politiskt håll och från myndighetshåll, ska behandla hjälpsökande som är missnöjda och som talar ut i media? Ska det bli en anda i att ”Hänger du ut oss så kan vi svara med samma mynt” hädanefter?

Jag hoppas för vår allas skull att det sker en anmälan som får pröva brottsligheten i Roger Holmbergs och Johan Perssons handlande i denna fråga. En sak som framstår klart är att det finns en oförmåga att bemöta olika sorters drev som skapas gentemot socialtjänsten och dess enskilda företrädare och även mot politiker. Drev skapade på nätet och med medias benägna bistånd.

Rutiner att hantera detta behöver absolut ses över och stöd ska ges när hat och hot drabbar socialtjänsten och dess anställda. Jag antar att vi i socialnämnden den närmaste tiden får arbeta extra med dessa frågor. Vi ska ju vara den yttersta garanten i kommunen för att värna den enskilda människans rätt och trygghet och det både om denne är hjälpsökande eller den som i sin yrkesroll möter olika slags starka reaktioner på hur man arbetar.

Lilith Lindgren (SD), ersättare i socialnämnden.

Curt Gustafsson (SD), ledamot i socialnämnden.

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.