Varför diskuteras inte Rävspelets framtid

Barbro Molinder ,

I kommunen pågår ju nu ett planarbete med syfte att omvandla Fredriksskansområdet för nya ändamål, i första hand för att tillgodose idrottens behov och för att ge plats för nya bostäder. Den yttersta södra delen av Fredriksskansområdet brukar kallas Rävspelet och skall så vitt jag förstår fredas från ingrepp i en kommande plan. Jag har i den offentliga diskussionen saknat argument för att Rävspelet med sina höga träd skall bevaras för all framtiden.

Rävspelet har förvisso en historia. Under första halvan av 1900-talet var Rävspelet ett omtyckt utflyktsmål för kalmarbor, att på sin lediga tid uppskattade att med medhavd matsäck träffas där och umgås i gemytliga former. Men tiderna förändras. Efter hand har Rävspelet förlorat sin attraktivitet som mötesplats. Vi lever nu i en tid som har skapat andra former av mötesplatser som är anpassade till dagens samhälle och till hur människor lever och umgås idag.

Men Rävspelet står kvar. Träden har vuxit sig allt högre och kommunens kajor har tagit över befälet för hur Rävspelet skall användas. De stora horderna av kajor skapar tidvis ett förfärligt oväsen och det fungerar inte längre att använda Rävspelet som promenadstig. Det är inte så konstigt att Rävspelet stora delar av dagen är folktomt.

Vad är det då som gör att Rävspelet i dag fortfarande anses värt att bevara? Många av oss vanliga kalmarbor vill gärna se att de centrala delarna av Kalmar, som nu står inför en omvandling, kan få utvecklas genom att ta vara på de förutsättningar, som närheten till vatten och befintlig stadsbyggnad ger. Sträckan längs Fredriksskanskanalen borde ge fantastiska möjligheter att med en väl anpassad ny bebyggelse knyta an till befintlig bebyggelse på båda sidor av kanalen.

I nuläget pågår en omvandling av flera delar av Kalmars stadskärna med syfte att skapa fler centrala bostäder och att samtidigt generellt öka centrums attraktivitet. Fredriksskansområdets omvandling blir en länk i denna process. Området binds förvisso samman med Kvarnholmen med en bro, som inom en inte alltför avlägsen framtid behöver förstärkas eller byggas om, men för centrums utveckling måste närliggande områden på andra sidan kanalen ges en tydlig och stark koppling till stadskärnan.

Varför diskuteras inte Rävspelets framtid i den kommunala planeringen? Försöker jag skjuta på en helig ko?

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.