Vårdplatsgaranti - återöppna vårdplatser

Debatt Artikeln publicerades

Sjukvårdspolitik

Under de senaste fyra åren när socialdemokraterna tillsammans med V och MP innehaft sjukvårdens ledning i vårt län har vi kunnat notera en rad bekymmer. Det är en motsatt utveckling till den Anders Henriksson vill ge sken av när han håller tal i den valfilm som är en del i socialdemokraternas tv-reklam.

Hösten 2016 stängde landstinget ett stort antal vårdplatser, utan föregående politiska beslut och utan analys av hur en neddragning skulle genomföras utan att medföra allt för stora negativa konsekvenser för patienter och personal. Det yttre skälet som den rödgröna majoriteten angav var bristen på sjuksköterskor. En brist man borde ha gjort något åt istället för att stänga vårdplatser.

Kristdemokraterna protesterade kraftfullt och anordnade en namninsamling med uppropet "Stärk sjuksköterskornas status! Öppna vårdplatserna!". Engagemanget var stort framförallt i mellersta och norra länet. Hela 8.820 länsbor ställde sig bakom våra krav och valde att med sitt namn skriva under vårt upprop som överlämnades till landstingets ledning.

Jag tror inte det hänt de senaste tio åren att någon enskild namninsamling gällande sjukvården har samlat över 8 800 namnteckningar. Därför är det märkligt att den rödgröna majoriteten i landstinget visat sig närmast kallsinnig till de krav som framfördes.

Det begränsade antalet vårdplatser har, som vi befarade, lett till allt tuffare bedömningar för att bli inlagd. Vårdtiderna har förkortats och patienter skrivs ut snabbare, med risk för återinläggning. Antalet vårdplatser är så hårt slimmat att patienter riskerar att placeras som överbeläggning eller rent av på en annan klinik, där man saknar rätt kompetens för den aktuella patientens sjukdom. Detta innebär ökade risker för patienterna och ökar pressen på sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Effekterna på arbetsmiljön har varit markanta och ännu fler sjuksköterskor har lämnat arbetet som följd.

Kristdemokraterna föreslår därför att landstingen får en prestationsbaserad ersättning när de klarar målet om maximalt 90 procents beläggning i genomsnitt varje månad under året. Den prestationsbaserade ersättningen ger landstinget möjlighet att ge mer luft i systemet, så att man klarar enstaka toppar med fler inlagda på avdelningarna. Ersättningen betalas ut när målen nås.

Jag finner det mycket angeläget att landstingets ledning redovisar hur man kan återöppna de vårdplatser som behövs på sjukhusen för att klara en vård med god kvalitet, och ge rimliga arbetsförutsättningar för personalen.

För att långsiktigt kunna ge trygg hälso- och sjukvård behövs en vårdplatsgaranti som ger varje patient rätt till en vårdplats på rätt klinik med rätt kompetens. Överbeläggningar är oacceptabla. Ingen patient, ung eller gamla, ska behöva känna otrygghet.

Anders Andersson (KD), Järnforsen, landstingskandidat

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.