Stora satsningar på personal

Ragnar Olsson (V), ledamot i landstingets personaldelegation Anders Svensson (V), ersättare i landstingets personaldelegation ,
Landstinget måste våga prioritera hårdare för att kunna genomföra nödvändiga satsningar på personal och rekrytering. Det budskapet levererar i dag två V-debattörer som också vill se fler satsningar på vården från regeringshåll. 2 bilder
Landstinget måste våga prioritera hårdare för att kunna genomföra nödvändiga satsningar på personal och rekrytering. Det budskapet levererar i dag två V-debattörer som också vill se fler satsningar på vården från regeringshåll.

"Vi har ofta gått före och drivit igenom satsningar som sen blivit modell för övriga landet. Invånarna i Kalmar län har därför inte heller märkt av den nationella sjuksköterskebristen på samma sätt som i övriga riket. Men självklart påverkas även vi av den nationella personalbristen."

Med hjälp av över 30 miljoner kronor i nya satsningar ska vården i Kalmar län fortsätta utvecklas de kommande åren. Störst är satsningarna på personalområdet.

Den nationella bristen på sjuksköterskor har uppmärksammats under lång tid i Sverige. Ett par tusen medarbetare fattas inom hälso- och sjukvården. I flera landsting har det blivit något av en vardag att vårdplatser stängs och att operationer ställs in. I vårt landsting har vi kunnat bemanna fler vårdplatser än riksgenomsnittet trots att vi på många sätt har sämre förutsättningar än på andra håll.

Det beror på att vi under lång tid arbetat aktivt med rekryteringsfrågan. Vi har ofta gått före och drivit igenom satsningar som sen blivit modell för övriga landet. Invånarna i Kalmar län har därför inte heller märkt av den nationella sjuksköterskebristen på samma sätt som i övriga riket. Men självklart påverkas även vi av den nationella personalbristen.

Under de senaste åren har landstingets kostnader för inhyrd personal ökat kraftigt. Den utvecklingen måste brytas och kostnaden minska för att inte riskera landstingets ekonomi. Samtidigt behöver vi med alla till buds stående medel fortsätta att leverera Sveriges bästa och mest tillgängliga vård. Det är en svår balansgång som förutsätter att vi även i fortsättningen kan rekrytera och behålla våra sjuksköterskor. I budgeten satsar vi därför ytterligare elva miljoner kronor för att bli en av Sveriges bästa arbetsplatser.

Dessa ökade resurser går bland annat till fler utbildningsplatser för sjuksköterskor som landstinget finansierar i Oskarshamn och Västervik, satsningar på utbildningsanställningar för specialistsjuksköterskor så att fler kan studera med full lön, löneökningar för medarbetare som arbetat länge i landstinget och utbildning av fler nyanlända invandrare med sjukvårdserfarenhet i svenska. Listan på åtgärder kan göras lång och behoven är fortsatt stora.

Det är tack vare vänstermiljarderna som Vänsterpartiet drivit igenom i förhandlingarna med regeringen som dessa satsningar nu kan göras. Även andra Vänsterpartisatsningar syns i budgeten. Inte minst satsningar på kvinnors hälsa, med bland annat gratis mammografi, förstärkt primärvård för de kvinnor som har sämst hälsa och ökade resurser till förlossningsvården.

Trots vänstermiljarderna och andra viktiga satsningar så krävs det dock betydligt mer. Regeringen behöver satsa än mer på vården – en fråga Vänsterpartiet driver på nationell nivå. Här i landstinget måste vi dock förhålla oss till verkligheten som den ser ut här, inte som vi önskar att den ser ut. Då krävs att vi som landstingspolitiker vågar prioritera för att behålla verksamhetens höga kvalitet och goda tillgänglighet.