Skolan måste ge begåvade barn större utmaningar

Björn Brändewall (FP) Jennie Uller (FP) 
Pelle Sederkvist (M) Alexander Critén (M) Eric Dicksson (KD) ,
Skolan måste också kunna ge begåvade barn tillräckligt med utmaningar för att de ska kunna utvecklas. Därför bör Kalmar ge förstelärare eller speciallärare ett uppdrag att se till att man upptäcker särskilt begåvade.
Foto:

"Ett begåvat barn som inte får några utmaningar kan reagera med att istället tappa läslusten helt och börja bete sig destruktivt. Då tror omvärlden ibland tvärtom att barnet har svårt för ämnet."

Artikeln publicerades 29 oktober 2015.

Alla barn är olika och måste få utbildning som hjälper dem att nå sin fulla potential. Detta gäller inte bara de som riskerar halka efter, utan även de som är extra begåvade. Här behöver skolan bli bättre.

Det pratas ofta om hur skolan ska ge extra stöd till de barn som behöver det, och det är viktigt. Men det pratas inte lika ofta om hur även särskilt begåvade barn ska få möjlighet att läsa i sin takt. Enligt Skollagen ska barn och elever ges stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt.

Skolverket bedömer att cirka fem procent av alla barn är särskilt begåvade. Ungefär en i varje klass, alltså. Det är elever som verkligen kan sticka ut med sin skärpa och resonemangsförmåga. Men det är inte så roligt för dem som det kanske låter.

Ett begåvat barn som inte får några utmaningar kan reagera med att istället tappa läslusten helt och börja bete sig destruktivt. Då tror omvärlden ibland tvärtom att barnet har svårt för ämnet. Men det barnet behöver är stimulans och större utmaningar.


I Barn- och ungdomsnämnden i Kalmar har vi i flera år följt upp skolornas betygsstatistik, och vi har sett en trend. Kalmars lärare är väldigt duktiga på att få de flesta eleverna att nå betygskraven för E, men ofta inte så mycket högre än så.

Vi anser att Kalmars elever förtjänar mer än bara godkänt. När vi tar oss an detta, att fler ska nå kunskapsmålen för betyg som B och A, bör ett naturligt delmål vara att ge särskilt begåvade barn den stimulans de behöver för att växa och nå sin fulla potential.


Just nu håller nämnden på att behandla ett medborgarförslag, som vill att kommunen tar fram en handlingsplan för särskilt begåvade barn. Det handlar både om att bli bättre på att upptäcka dem och att ge dem stimulans. Det är ett bra förslag. I det första utkast till svar som visats för nämnden nämns flera insatser, men vi anser att kommunen borde kunna gå ännu längre, och har från Alliansen lämnat bland annat dessa förslag.

Upptäck begåvning tidigare:

Ett barns särskilda begåvning kan visa sig redan i förskoleåldern. Skolverket har nyligen tagit fram stödmaterial som kommer användas i grundskolan. Men ett sådant material är även på gång för förskolan, och då ska Kalmars förskolor vara redo att använda det.

Överlämningen mellan skolformerna måste fungera bättre:

Mitt emellan förskolan och grundskolan finns förskoleklassen. Överlämningen både till och från förskoleklass måste fungera så att kunskap om elevers särskilda begåvningar inte går förlorade.

Ge några av våra bästa lärare uppdrag att specialisera sig på begåvade barn:

När den förra Alliansregeringen införde karriärtjänster med lönelyft för lärare, vidareutvecklade vi konceptet i Kalmar. Flera av våra förstelärare har idag särskilda utvecklingsuppdrag. De följer forskningen inom sitt område och sprider lärdomar och goda arbetssätt till övriga lärare. En del specialiserar sig på sitt ämne, andra på jämställdhet och mångfald. Vi vill att några förstelärare eller speciallärare får ett stående uppdrag att se till att man upptäcker särskilt begåvade barn och att de sedan får rätt utmaningar och stimulans.

De rödgröna i Kalmar sade nej härom året när Alliansregeringen erbjöd en försöksverksamhet med profilklasser för särskilt begåvade elever. Men vi har goda förhoppningar om att få gehör för våra förslag här. Det bör gå att ge begåvade elever stimulans utan att de behöver lämna klassrummet och klasskamraterna.

Ett begåvat barn som får växa fritt kan nå långt. En del av dem kommer att bli framstående vetenskapsmän eller innovatörer, som ger stora bidrag till mänskligheten. Men det är inte bara därför vi gör detta. Vi gör det för att varje barn förtjänar en rik skolgång, där hon får känna sig trygg, sedd, nyfiken, och får en så god start som möjligt i livet. Då kan hon ta vara på sin frihet och leva sitt liv som hon vill.

Läsarnas kommentarer

Din kommentar tillhandahålls av Disqus och ska ej betraktas som redaktionellt material. Genom att kommentera på Barometern Oskarshamns-Tidningen så godkänner du samtidigt våra regler.

På barometern.se är det möjligt att kommentera vissa artiklar. Dock tar vi bort möjligheten att kommentera artiklar med rättsrelaterat innehåll, till exempel domar och åtal. Vi hade den möjligheten tidigare, men fick då mängder med kommentarer med innehåll som vi inte kunde publicera.

För att kunna kommentera måste du ha ett användarkonto hos Disqus, vars verktyg för kommentarer används på barometern.se. På tider då Barometern Oskarshamns-Tidningens webbredaktion inte är bemannad går det inte att kommentera artiklar på barometern.se

barometern.se tillämpar eftermoderering av läsarkommentarerna. Det innebär att den som skriver en kommentar får den publicerad i det närmaste omedelbart, men att kommentaren senare kan komma att modereras bort om den inte lever upp till riktlinjerna för läsarkommentarer på barometern.se.

Det innebär också att vid publiceringen är det den som skrivit kommentaren som är juridiskt ansvarig för dess innehåll och därmed kan bli anmäld för exempelvis förtal. Efter modereringen är det ansvarig utgivare på Barometern Oskarshamns-Tidningen som bär det juridiska ansvaret.

Läsarkommentarer - riktlinjer

Vi har högt i tak.

Vi har en tillåtande grundinställning.

Vi vill att användarna ska komma till tals.

Men

Vi tillåter inte läsarkommentarer i samband med rättsrelaterade artiklar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer där någon anklagas för brottslighet.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara osanningar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara faktafel.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med synpunkter eller åsikter som inte är relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi publicerar inte läsarkommentarer om etnisk grupp, kön, sexuell läggning, politisk tillhörighet, yrke eller religion om det saknar betydelse i sammanhanget

Vi tillåter kritik mot personers handlingar och beslut. Etiska spelregler gäller.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppgifter som vi av etiska skäl undvikit att publicera i den diskuterade artikeln.

Vi kan publicera länkar till andra webbplatser, men de ska vara relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi rättar inte grammatiska fel, stavningsfel, meningsbyggnadsfel mm i läsarkommentarerna.