Se Israel som ett partnerland

Isaac Bachman ,
Israel och landets premiärminister Benjamin Netanyahu arbetar hårt och målmedvetet för att landet ska kunna få förbättrade relationer med både multi och bilaterala organisationer. Dagens debattör hoppas också på ett bättre samarbete mellan Israel och Sverige.
Foto:RONEN ZVULUN
Israel och landets premiärminister Benjamin Netanyahu arbetar hårt och målmedvetet för att landet ska kunna få förbättrade relationer med både multi och bilaterala organisationer. Dagens debattör hoppas också på ett bättre samarbete mellan Israel och Sverige.

"Idag är Israel en partner i alla betydelsefulla internationella organisationer. Människor runt om i världen håller på att ändra sin uppfattning om Israel eftersom de vet att Israel kan hjälpa dem att skydda deras folk, skapa jobb och förbättra deras liv."

2000-talet har skapat nya realiteter som radikalt förändrat den globala politiken. Globaliseringen sammanbinder världens finanser, marknader, forskning, akademia och teknik på ett sätt som aldrig tidigare skådats. Israel har välkomnat globaliseringen med ett förnyat fokus på internationella organisationer.

Israel har däremot en svår uppgift framför sig vad gäller att få stöd i internationella organisationer. Den främsta orsaken är den så kallade tredje världens alliansfria rörelse – ett röstblock som huvudsakligen består av odemokratiska länder inklusive medlemstaterna i Arabförbundet och den Islamiska konferensorganisationen. Tillsammans utgör de ett mäktigt röstblock med automatisk majoritet i de flesta internationella organisationer. På grund av vissa intressen röstar Sverige tyvärr med detta odemokratiska och anti-israeliska röstblock oftare än de flesta andra västländer.

Trots att den allmänna uppfattningen är att Israels deltagande i internationella organisationer är politiskt, är detta inte längre fallet. Israels premiärminister Netanyahu förklarade denna förändring i sitt anförande i FN tidigare i år: ”Israel har en ljus framtid i FN... fler och fler länder börjar dra nytta av Israels kreativa lösningar inom jordbruk, vård, miljöteknik och cyberteknik”.

Israel har arbetat intensivt för att idag kunna vara en framgångsrik partner för organisationer världen över. Detta kan bland annat ses i Israels relation med World Intellectual Property Organization (WIPO) där Israel idag en respekterad partner tack vare sina kunskaper om att stärka innovation i alla delar av samhället. Det var därför ingen tillfällighet att WIPO:s generaldirektör Francis Gurry i oktober deltog i invigningen av utställningen ”Israel-inspirerad innovation.” Utställningen visade några av de tekniska innovationer som förklarar varför Israel nyligen utsågs till den näst bästa platsen för innovation i världen enligt Global Competitiveness Report.

Israel deltog även i skapandet av en New Urban Agenda vid Habitat III-konferensen i Quito, Ecuador, med FN som värd. Konferensen syftar till att återuppliva det globala politiska engagemanget för hållbar utveckling i städer och landsbygd. Israel var djupt involverat i förberedelserna inför konferensen och kom till Quito med en stor delegation från såväl civilsamhället som regering.

WHO erkände nyligen Israels försvarsmakts fältsjukhus som det bästa i världen. Israeliska enheter har de senaste åren varit de första och största att nå fram till naturkatastrofer. Israeliska fältsjukhus upprättades efter jordbävningen i Turkiet 1999, jordbävningen i Haiti 2010, tyfonen i Filippinerna 2013 och nu senast jordbävningen i Nepal 2015. En effektiv och snabb humanitär insats, såsom de som genomförs av Israel, har kapacitet att rädda tusentals liv, inte minst där det är svårt att nå fram till offren.

Idag är Israel en partner i alla betydelsefulla internationella organisationer. Människor runt om i världen håller på att ändra sin uppfattning om Israel eftersom de vet att Israel kan hjälpa dem att skydda deras folk, skapa jobb och förbättra deras liv. Detta uttrycktes inte minst av premiärminister Netanyahu i FN där han sa att ”fler och fler länder i Asien, i Afrika och i Latinamerika ser Israel som en nyttig partner – en partner i kampen mot terrorismen idag och en partner för att utveckla framtidens teknik.”

Israel har mycket arbete framför sig vad gäller den internationella arenan, men landets förbättrade relationer med både multi och bilaterala organisationer ger hopp om att Israel ska kunna arbeta effektivt runt om i världen. Vår förhoppning är att Sverige kommer ansluta sig till de länder som alltmer ser Israel som en partner och därmed stödja våra initiativ i internationella organisationer för att fortsätta arbetet för en mer innovativ, välmående och säker värld.