SD sprider lögner om barnäktenskap

Debatt Artikeln publicerades

Replik, på debattinlägg om barnäktenskap, publicerat 4 april.

2014 röstade SD i riksdagen mot Vänsterpartiets förslag att ta bort alla fortsatta möjligheter till undantag för barnäktenskap. Nu har de förstått att det var dumt gjort och försöker skyla över sitt misstag.

Nu pågår ett arbete med att uppdatera lagen igen. Vänsterpartiet kommer såklart rösta mot alla eventuella möjligheter till undantag även denna gång. Detta vet rimligen alla som är insatta i frågan. Det hindrar dock inte SDare, och en del annan höger, att medvetet sprida lögner med syfte att måla upp en bild av att Vänsterpartiet skulle vara för barnäktenskap.

"I maj i fjol skärpte riksdagen lagstiftningen för att stärka skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Lagen innebar dock att det även fortsättningsvis kan vara möjligt att erkänna ingångna tvångsäktenskap, utländska barnäktenskap och fullmaktsäktenskap i Sverige. Vänsterpartiet var det enda partiet som röstade för att ta bort alla möjligheter till undantag."

Ovan skrev jag i en insändare i oktober 2015, för två och ett halvt år sedan. Det var ett och ett halvt år efter att riksdagen 2014 röstade om en ny lag mot barnäktenskap. Då var alltså Vänsterpartiet det enda partiet som vägrade acceptera några undantag. SD å andra sidan röstade för dagens lagstiftning med fortsatt möjlighet till undantag för barnäktenskap.

Sedan dess har ingen omröstning om ny lagstiftning skett. Däremot så pågår ett arbete med att uppdatera lagen. Det SD hänvisar till är istället ett tillkännagivande om att utreda ett lagförslag om totalförbud mot barnäktenskap. Precis ett sådant arbete som alltså redan pågår. Omröstningen handlade inte om ifall undantag för barnäktenskap skulle tillåtas eller inte, vilket påstås.

Därför röstade Vänsterpartiet mycket riktigt emot eftersom det redan sitter en utredning och behandlar frågan och att man bör invänta den innan beslut tas. Det handlar om att värna vår svenska tradition av rättssäkerhet. Fast enklast hade förstås varit att andra lyssnat på Vänsterpartiet 2014 så hade vi haft en lag utan undantag på plats redan idag.

Kaj Raving (V), riksdagskandidat.