Pedagogik viktigast i skolan

Debatt Artikeln publicerades

Det är bra att föräldrar engagerar sig i storleken på barngrupper och klasser i Kalmars förskolor och skolor! Forskning i pedagogik är sällan entydig, men flera studier visar att gruppstorleken har betydelse för barnens utveckling, även om de exakta rekommendationerna varierar.

Replik: Om klasstorlekar

Vi beklagar att majoriteten S och V, som trots att de ska styra Kalmar tillsammans, inte kunnat lämna gemensamt besked i denna debatt utan istället försökt skylla på regeringen. Men skolan är inte ett statligt ansvar utan ett kommunalt, och det var just S och V som drev igenom kommunaliseringen. Nu har de ansvaret i Kalmar kommun. Som man bäddar får man ligga.
Det är inte regeringens fel att Kalmar kommun tar ut högre skatt än andra kommuner men samtidigt satsar mindre på skolan. Detta är Kalmars eget ansvar och resultatet av medveten röd politik sedan många år.
Vi tänker inte skylla ifrån oss på någon som inte har ansvaret. Vi kommer att räkna på olika scenarier för att se vad minskade barngrupper skulle kosta. Finner vi det relevant inom de ekonomiska ramarna kommer vi att återkomma med förslag.
Men det är inte bara att sätta ett ”tak” och tro att problemet är löst. Barn föds när de föds, så skolor kan inte välja hur stora årskullar de ska ha. Då blir det ibland svårt att dela upp dem i lagom stora grupper. Hur delar man exempelvis upp en årskull på 19 barn i två grupper, om forskningen säger att båda grupperna bör innehålla mellan 13 och 18 barn? En grupp kan även bli för liten.
Vi vill även uttrycka vår respekt för pedagogernas förmåga att ofta dela upp barnen i mindre grupper under delar av dagen, vilket skapar en lugnare miljö även om det i statistiken redovisas som en enda grupp. Flexibilitet inför barns olikheter, och frihet under ansvar, får inte hotas av enhetliga och trubbiga påbud ovanifrån.
Björn Brändewall (FP)
Lene Polteg (FP)
Britt Dicksson (M)
Karl Holst (M)
Andreas Petersson (M)
Lennart Svenzén (C)
Ulf Andersson (KD)
Barn- och ungdomsnämnden, Kalmar