Nya möjligheter för Kalmar län att speglas i konsten

Debatt Artikeln publicerades
Att ge fler konstnärer möjligheten att bidra med verk till offentliga utsmyckningar är en väg att gå för att länets konstnärer ska kunna bidra till att olika offentliga miljöer berikas med existentiella och konstnärliga kvaliteter.
Foto: Pia Olofsson
Att ge fler konstnärer möjligheten att bidra med verk till offentliga utsmyckningar är en väg att gå för att länets konstnärer ska kunna bidra till att olika offentliga miljöer berikas med existentiella och konstnärliga kvaliteter.

Kultur

”Så en högaktuell fråga i den pågående valrörelsen, som politiker i Kalmar län borde besvara, är: vilka satsningar på bild- och formkonsten vill ert parti göra?”

I januari 2018 förändrades förutsättningarna för den regionala och kommunala kulturpolitiken. Professionell bild- och formkonst blev, efter riksdagsbeslut, en central del av Kultursamverkansmodellen som ger länet statliga anslag. Det innebär att Regionförbundet i Kalmar län nu bör utveckla sin konstverksamhet i samverkan med länets kommuner och konstnärer.

I den kulturpolitiska valkompassen på Kulturvalet.se svarar dessutom alla rikspartier ja på frågan om invånarna, oavsett var i landet man bor, ska kunna ta del av ett mångfacetterat utbud av bild- och formkonst. Så en högaktuell fråga i den pågående valrörelsen, som politiker i Kalmar län borde besvara, är: vilka satsningar på bild- och formkonsten vill ert parti göra?

Theo Janson, konstnär, talesperson för Konstnärernas Riksorganisation i Kalmar län.
Foto: arkivbild
Theo Janson, konstnär, talesperson för Konstnärernas Riksorganisation i Kalmar län.
”En förutsättning för kvalitet är att bild- och formkonstnärerna får skäliga villkor och betalt för sin arbetstid.”
Theo Janson, konstnär, talesperson för Konstnärernas Riksorganisation i Kalmar län.

Vi bidrar gärna med fyra uppslag.

Det mest tillgängliga konstnärliga uttryck vi har i våra vardagsmiljöer är den offentliga konsten. Genom att tillämpa enprocentsregeln för konstnärliga gestaltningar får kommunen en mekanism som år för år säkerställer att våra livsmiljöer berikas med existentiella och konstnärliga kvaliteter. Skrivs enprocentsregeln in i markanvisningar och exploateringsavtal delas ansvaret för den offentliga konsten mellan privata och offentliga aktörer.

Oavsett i vilken kommun man bor, bör det finnas en levande konstscen. För det behövs ett par utställningsplatser för samtida konst i kommunen. En förutsättning för kvalitet är att bild- och formkonstnärerna får skäliga villkor och betalt för sin arbetstid (MU-avtalet). Det behövs för konstnärers medianinkomst i Kalmar län är 13 007 kronor före skatt (2014), vilket kan jämföras med 23 553 kr som är genomsnittet för alla yrkesverksamma i länet.

Två andra utmaningar är att säkerställa dels att kommunen har en strategi för att konsten och kulturen finns med i samhällsplaneringen, dels att det finns adekvata ateljéer och verkstäder för konstnärer till överkomliga hyror.

Tar kommunerna ett helhetsgrepp om de här fyra områdena kan invånarna i Kalmar län få ett likvärdigt utbud av samtida konst och kultur. Här kan och bör Regionförbundet i Kalmar län samverka och stödja de kommuner som utarbetar planer för bild- och formkonsten. I exempelvis Västra Götaland går regionen in med delfinansiering för att konstnärerna ska få skäliga utställningsersättningar. I Skåne stödjer regionen ett kartläggnings- och utvecklingsarbete om enprocentsregeln.

Genom att ta stöd i manualen ”Så kan kommunen kvalitetssäkra sin konstpolitik” blir det lättare för kommunerna och regionen att leva upp till grundlagens skrivning om att den ”enskildes kulturella välfärd” ska vara ett av tre ”grundläggande mål för den offentliga verksamheten” och det nationella kulturpolitiska målet som slår fast att ”kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.”

Vi hoppas att regionens och kommunernas politiker vill svara på frågan: Vilka satsningar på bild- och formkonsten går ni till val på?

Theo Janson, konstnär, talesperson för Konstnärernas Riksorganisation i Kalmar län

Katarina Jönsson Norling, konstnär, ordförande för Konstnärernas Riksorganisation

Sanna Svedestedt Carboo, konsthantverkare, vice ordförande för Konstnärernas Riksorganisation

Pontus Björkman, samordnare för Kulturvalet

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.