Låt barnen uppleva naturen

Håkan Wirtén, generalsekreterare, WWF Vicki Lee Wallgren, chef för enheten för landmiljö, WWF ,

"Främsta anledningen att man inte är mer i naturen tillsammans med sina barn är tidsbrist. Men försök ändå att passa på att njuta av vår fantastiska svenska natur, särskilt nu när det är sommar."

Vi vet att vi mår bra av att vara i naturen ändå är vi inte alls lika mycket i den som vi önskar. En färsk undersökning från Världsnaturfonden, WWF, visar att barn tillbringar oroväckande mycket mer tid framför en skärm som dator eller tv, än utomhus i naturen.

WWF driver nu kampanjen Svenska Pärlor som syftar till att inspirera fler människor att komma ut i naturen och att vi skyddar vår natur mer och bättre. Pärlorna som finns över hela Sverige är skyddsvärd, vacker och unik natur som dessutom är lättillgänglig och oftast är möjlig att nå med kommunala färdmedel.

En färsk undersökning gjord av SIFO på uppdrag av Världsnaturfonden WWF under juni 2016 visar att barn i åldrarna två till tolv år tillbringar lite tid i naturen på sin fritid och mycket framför en skärm. Föräldrarna uppger enligt undersökningen att en fjärdedel av barnen (24 procent) inte varit alls i natur som en skog, vid havet, en sjö eller en äng under senaste veckan. Hälften av barnen (47 procent) hade varit i naturen en timme eller mindre. Samtidigt uppger föräldrarna att hälften av barnen (49 procent) har tillbringat fem timmar eller mer framför teven. Och mer än hälften (58 procent) har tillbringat fem timmar eller mer framför dator, iPad eller smartphone, enligt undersökningen och i åldrarna tio till tolv år rör det sig om över en femtedel (22 procent) som tillbringat 16 timmar eller mer framför sina skärmar. Av de mindre barnen två till fyra år, har en tredjedel tillbringat en halvtimme eller mindre i naturen på sin fritid den senaste veckan, medan en tredjedel har tillbringat fem timmar eller mer framför dator, iPad eller smartphone, uppger deras föräldrar.

    Människans kontakt med naturen har minskat drastiskt de senaste hundra åren. Dagens samhälle ser helt annorlunda ut med teknikutveckling, inomhusarbete, och urbanisering. För bara någon generation sedan hade många en släkting på landet som de bodde hos på somrarna. Två tredjedelar av föräldrarna uppgav i undersökningen att de själva tillbringade mer tid i naturen när de själva var barn än vad deras barn gör i dag.

    Vi vet att det finns många fördelar med att vara i naturen, inte minst för vår hälsa och vårt välmående. Bland annat stimulerar utomhusvistelse till fysisk aktivitet. Forskning av Matteo, Giusti, Stephan Barthel och Lars Marcus från Stockholm Resilience Centre vid Stockholms Universitet och KTH gjord på förskolebarn visar att barn som är mycket i naturen har lättare att uppskatta djur, ogillar i högre grad miljöförstöring och förstår bättre att våra naturresurser spelar en viktig roll i våra liv.

    En klar majoritet (81 procent) skulle vilja vara oftare i naturen med sina barn, enligt undersökningen. Främsta anledningen att man inte är mer i naturen tillsammans med sina barn är tidsbrist. Men försök ändå att passa på att njuta av vår fantastiska svenska natur, särskilt nu när det är sommar. Ge er i ut i skog och mark, till sjöar och ängar, med era barn på semestern. Ge barnen Idas sommarvisa! Låt dem plocka smultron och blåbär, springa vid en bäck, gå i en kohage full med blommor och surrande bin, ta ett kvällsdopp i en varm insjö eller klättra i en ek. Som en extra bonus; det är gratis.

    Och Sveriges politiker - i dag skyddar Sverige endast 14 av 20 procent av den yta på land som vi har lovat till år 2020. Det är på tok för lite det måste till en ändring. Mer av vår värdefulla natur som skogar, fjäll, ängs- och hagmarker, sjöar, vattendrag och hav måste skyddas bättre. Det är oerhört sorgligt att våra hav är i obalans och fulla med skräp och plast, att våra insjöar är försurade och att delar av våra unika gammelskogar fulla med hotade djurarter hotas av skogsavverkning eller gruvdrift.

    Ett ökat naturskydd är en förutsättning för att människor ska komma ut i naturen och även i framtiden kunna njuta av den fantastiska rekreation som naturen ger oss och som ökar folkhälsan och vårt välmående. Naturskyddet är också avgörande för att vi ska behålla de viktiga ekosystemtjänster naturen ger oss. Vi vill också att framtidens barn i fortsättningen får möjligheten att uppleva Idas sommarvisa.