Kraftsamla för framtiden nu

Pelle Sederkvist (M)


"En gemensam näringslivsorganisation innebär att kommunerna inom vår arbetsmarknadsregion kraftsamlar för att möta framtida behov från vårt befintliga och potentiella näringsliv."

Ja, vi vill skapa en gemensam näringslivsorganisation som ansvarar för samverkan mellan kommunerna och underlättar för det befintliga och potentiella näringslivet i vår arbetsmarknadsregion.

Den 27 mars röstade majoriteten ner vårt, M med stöd av L och KD, förslag att skapa en liknande organisation som Business Region Göteborg. Anledning var att det i motionen stod att vi ville skapa en gemensam näringslivsenhet och att näringslivscheferna på frågan från kommunens näringslivschef svarat nej på frågan om de ville ingå i samma organisation. Eller för att citera kommunstyrelsens ordförande "att vi Moderater vill att kommunernas näringslivsenheter ska ingå tvångsgifte och att vi vill ta bort näringslivsenheterna från närliggande kommuner eller ha dubbla”. Detta stämmer självklart inte!

I vår arbetsmarknadsregion kan vi exempelvis i dag se en dragkamp mellan två-tre kommuner avseende etableringen av en batterifabrik, där de slåss mellan varandra och samtidigt slåss med resten av de kommuner i Sverige som vill ha fabriken. Hade vi redan i dag haft en gemensam näringslivsorganisation som såg till att fokusera på att en sådan etablering kunde mjuklanda i vår arbetsmarknadsregion anser vi att chansen är mycket större att vi får den och då gynnar de oss alla oavsett vilken kommun som får den.

För att undvika liknande dragkamper har Göteborg tillsammans med tolv närliggande kommuner sedan millennieskiftet haft en gemensam organisation i Business Region Göteborg. Denna organisation har för att citera styrelseledamot i Business Region Göteborg "bidragit till att hålla ihop näringslivet inom arbetsmarknadsregionen och att dragkamper mellan de olika kommunerna har undvikits. Dessutom har det gjort att dubbelarbete inom samma region minskat avsevärt, samt att de kunnat bygga upp kompetens i ett gemensamt bolag”.

Så en gemensam näringslivsorganisation innebär att kommunerna inom vår arbetsmarknadsregion kraftsamlar för att möta framtida behov från vårt befintliga och potentiella näringsliv. En gemensam organisation kan förutom att stöda och marknadsföra regionen för potentiella etableringar och låta dessa mjuklanda, även bidra till att näringslivet i mindre kommuner får möjlighet och tillgång till den kompetens som oftast är öronmärkt en större kommun.

När majoriteten i Kalmar nu sagt nej, genom att enbart lyssna på svaret från en näringslivschef till en annan, utan att gå på djupet med hur en liknande organisation kan se ut i vår arbetsmarknadsregion, har man samtidigt sagt att det inte är intressant att lyssna på näringslivet och i samma veva, så sågar man sina egna partikollegor i Göteborgsregionen som redan skapat denna organisation.

Vi moderater kommer även i fortsättningen vara det självklara valet för företagare genom att fortsätta arbeta för er oavsett var verkar i vår arbetsmarknadsregion.