Hela Sverige vinner på regeringens satsning på utbildning för jobb

Kalmar län Artikeln publicerades

Företag måste kunna hitta rätt utbildad arbetskraft i hela landet. Därför gör regeringen stora investeringar i kunskapslyftet och utbildningsplatser i Kalmar län.

Sveriges ekonomi går som tåget. Det växande välståndet ska komma hela Sverige till del – det är den svenska modellen. För att hela Sverige ska växa behöver duktiga medarbetare med rätt kompetens finnas i hela landet. Bristen på arbetskraft är ett problem för såväl offentliga som privat arbetsgivare; i norr och söder, öster och väster.

Även om det kan tyckas som ett angenämt problem så befinner sig svensk arbetsmarknad i ett besynnerligt läge. Antalet arbetslösa är runt 350 000. Samtidigt är antalet lediga jobb över 100 000 och anställningsplanerna i näringslivet ligger kvar på en mycket hög nivå. I verkligheten, långt bort från den eldiga politiska debatten, hörs sällan att lönerna skulle vara för höga eller anställningsvillkoren för rigida.

Samtidigt som antalet arbetslösa är alltför många har vi brist på arbetskraft i många branscher. Det är viktiga anledningar till den socialdemokratiskt ledda regeringens satsning på ett kunskapslyft, där vi investerar i människors utbildning. Genom fler utbildningsplatser på bland annat yrkesinriktad vuxenutbildning, till yrkesförare, på yrkeshögskolan och på folkhögskolan. Syftet är att minska arbetskraftsbristen och därmed arbetslösheten, att ge en möjlighet till omskolning, karriärväxling och bildning.

I dagarna blev det klart hur en del av dessa platser fördelas över landet. Kalmar län har fått resurser för 605 platser inom yrkesinriktad vuxenutbildning under året. Det innebär att det kommer finnas goda möjligheter att utbilda sig exempelvis till snickare, industritekniker eller elektriker och inom områden som barnomsorg och omvårdnad.

Dessutom har Myndigheten för Yrkeshögskolan meddelat beslut om hur de nya platserna inom Yrkeshögskolan ska fördelas. Under de närmaste åren kommer Yrkeshögskolan byggas ut med närmare 50 procent. I samtliga län har antalet utbildningsplatser ökat och Kalmar län har fått betydligt fler utbildningar beviljade denna gång. Sammanlagt handlar det om cirka 600 yrkeshögskoleplatser över ett antal år och med det kommer vi bättre kunna möta de behov av kompetensförsörjning som vi ser på arbetsmarknaden. Bland annat kommer det finnas möjlighet att utbilda sig till exempelvis specialistundersköterska, trafiklärare eller stödpedagog i Kalmar län.

Utbildning är en av de viktigaste förutsättningarna till ett gott liv, för friheten att välja sin framtid och för att kunna försörja sig. Därför är vi oerhört stolta över de stora satsningar som regeringen gör för att få fler i jobb genom utbildning. Så byggs samhället och den svenska modellen starkt.

Anna Ekström (S)

gymnasie- och kunskapslyftsminister

Lena Hallengren (S)

ordförande i riksdagens utbildningsutskott och riksdagsledamot för Kalmar län

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.