Förnya Kalmar med stor varsamhet

Debatt Artikeln publicerades

Slutreplik, i debatt om kommunpolitik i Kalmar, tidigare inlägg 11 och 15 augusti.

Tack Johan Persson för att du i dessa valtider tog dig tid för synpunkter på mitt inlägg om kommunpolitik i Kalmar där ombyte i ett antal nämnder behövs.

Jag konstaterar inledningsvis att vi är överens om att ett ombyte bör ske i Samhällsbyggnadsnämnden eftersom du inte kommenterar den delen i mitt inlägg. Det är bra, och ombyte behövs - innan renässanshusen på Kaggensgatan börjar rivas och P-hus byggs i historiska miljöer.

Det är bra och självklart att skolor byggs ut i kransorter som Halltorp och Hagby. Rockneby fick ju en fin satsning nyligen. Själv vill jag ha en förskola här ute på Skäggenäs. Men, att minska ner verksamhet i gamla hederliga mindre centrala skolor som exempelvis Vasaskolan och flytta elever till en jätteanläggning vid Brofästet är inte bra.

Man har ju till och med behövt göra cyklingsövningar för att se om elever som bor långt från Brofästet har en rimlig chans att säkert ta sig dit - på andra sidan stan. Stora skolenheter har alltid skapat stora problem samtidigt som små lättkontrollerade enheter lyckats och lyckas väl. Dessutom uppstår trafikproblem i ett hittills lugnt och skönt villaområde. Det kan inte få fortsätta så!

När man kommer fram till det nya äldreboendet på Vänskapens väg ser det ut som det gjorde när man förr närmade sig Volvofabriken i Hansa city. Att det är ett boende för dementa är otänkbart sett från utsidan. Man kommer sedan in i en ogästvänlig miljö med jättehögt till tak, våningsslut med höga räcken mm Man får hisningskänslor bara vid första anblicken.

De rum som de boende skall sova och vistas i har inte mycket utrymme för personliga saker vilket är nödvändigt för de som skall bo här. Jag har fått ett flertal reaktioner på mitt tidigare inlägg 28 april om detta boende. Ingen har varit positivt! Dessutom kostar det skjortan för dem som flyttat in!

Samtidigt har eller kommer Villa Kläckeberga att läggas ner och där allt gjorts för att de som vistas där skall må bra. Omsorgsnämnden är ju till för att se till de omsorgsbehövandes bästa. Jag tycker inte det är så med verksamheten på Vänskapens väg. Det kan inte få fortsätta så!

Även om jag bor på Drag räknar jag mig som Kalmarbo. Jag är stolt över vår stad trots att denna utseendemässigt håller på att förändras på ett negativt sätt med höga hus och borttagandet av gröna ytor. Nu senast vid Villa Monte Cavallo och där större delen av Fredrikskans gröna ytor kommer att bebyggas, hörnan Norra vägen Erik Dahlbergsväg är hotad och småskog tas bort i Oxhagen.

Det är bra att vi överens om att berörd nämnd tänker försiktigt när det gäller nybyggnation så att vi inte förändrar grunden för de som röstar på oss som en stad väl värd att besöka och flytta till. Dessutom skall ju vi som bor här fortsatt trivas och känna stolthet.

Rolf B Bertilson, debattör, Drag