Fokus på jobb, kunskap och tillväxt i Kalmar län

Debatt Artikeln publicerades

Vårbudgeten för 2014 medför satsningar som kommer ge mer kunskap, fler jobb och bättre pendlingsmöjligheter i Kalmar län.

För att fler jobb ska växa fram behövs ett bra företagsklimat både i länets centrala och glesbefolkade orter. Alliansen förstärker därför Landsbygdsprogrammet för bredbandsutbyggnad och stöd till lokal service. Lanthandelslyftet gör det möjligt att söka stöd för att driva mack eller matbutik.
Genom utbyggnaden av bredband möjliggörs både distansjobb- och studier. Därtill minskas företagens kostnader för sjuklön som gör skillnad för många företagare. Länets företagare uppger arbetspendling och kompetensförsörjning som viktiga för tillväxt.
Satsningar på Kust till kustbanan samt E22:an ger kortare restid och minskar trafikstörningar, vilket är betydelsefullt för Kalmarsundsregionen. Samtidigt utökar vi antalet studieplatser på Linnéuniversitetet med 461 platser som innebär fler akademiker i länet. Utan avslutad utbildning är det svårt att etablera sig på arbetsmarknaden och för fler jobb i Kalmar län måste våra elever ges förutsättningar att nå kunskapsmålen.
Genom lågstadielyftet satsar vi på fler speciallärare, fler utbildade lågstadielärare och mindre klasser. Lärarlönerna fortsätter vara prioritet samtidigt som 64 förstelärartjänster tillförs Kalmar, Oskarshamn 42 och Ölandskommunerna får 26 etc.
En tioårig grundskola föreslås med skolstart vid sex års ålder samt tidigare betyg för att fånga upp dem som riskerar att halka efter.
Med den presenterade vårbudgeten känner vi oss stolta över att kunna gå till val på fullt finansierade förslag som kommer leda till mer kunskap, jobb och tillväxt i Kalmar län.

Jörgen Andersson (M)
Jan R Andersson (M)
Eva Bengtson Skogsberg (M)
Anders Åkesson (C)
Anders Andersson (KD)
Björn Brändewall (FP)