Alliansen satsar på forskningen i Kalmar

Debatt Artikeln publicerades

Nu har regeringen presenterat en forsknings- och innovationspolitisk proposition som sätter ramarna för svensk forskning under de kommande åren. Det är en historiskt stor satsning på nya pengar till forskning. Totalt satsas 14,7 miljarder kronor de kommande fyra åren, mer pengar än av vad socialdemokraterna sköt till i tre tidigare forskningspropositioner, under totalt 12 år. Bara tillskottet för år 2009 är större än hela den förstärkning som senaste socialdemokratiska forskningspropositionen innebar.
Med nya pengar och utpekade strategiska områden läggs en god grund för svenska forskningsframgångar. Denna stora satsning kompletteras med en särskild kvalitetstilldelning, så att pengarna går till de högskolor och universitet där de gör störst nytta. Till Högskolan i Kalmar riktas en satsning på nästan tio miljoner kronor under kommande år vilket innebär en ökning med 12,3 procent. Tillsammans med de 60 miljoner kronor som beviljades i budgetpropositionen för fusionsarbetet mellan Växjö och Kalmar för skapandet av Linnéuniversitet tillhör Högskolan i Kalmar ett av de lärosäten som nationellt får den största resursförstärkningen.
Alliansens forskningssatsning stärker Sverige långsiktigt som framstående industri- och tjänstenation, men också som välfärdssamhälle. Alliansen inriktar sig särskilt på de tre områdena medicin, teknik och klimat. Dessa är områden där Sverige har eller vill ta en stark position, och det är också områden där det finns viktiga samhällsproblem att lösa. För att vi ska kunna lyckas i Sverige är det avgörande att göra en tydlig fokusering. Därför satsas nu 1,8 miljarder årligen på dessa strategiska områden.
Rätt hanterat kan svensk forskning medverka till att finna lösningar på angelägna globala problem och utmaningar, såsom arbete mot klimatförändringar, kampen mot svåra sjukdomar och andra hälsoutmaningar samt omställning av energisystem. Samtliga områden är viktiga för individen och samhället. Högskolan i Kalmar bedriver exempelvis forskning kring biomedicin samt miljö och hållbar utveckling .
I propositionen tas även nya tag för att stärka lärosätena och ytterligare kommersialisera forskningen. Genom att avveckla den moms universitet och högskolor idag måste betala på externt insamlade pengar, så ökar drivkrafterna för exempelvis sponsring och donationer. Ett antal lärosäten ska ges möjlighet att forma så kallade innovationskontor, som ska hjälpa till att kommersialisera uppfinningar och ge råd för patent och licensiering. På så sätt stärks sambandet mellan forskning och näringsliv, vilket leder till fler jobb.
Det är nu viktigt att Högskolan i Kalmar tar vara på de möjligheter som ges, och därför specialiserar sig på sina starka områden. Med regeringens forsknings- och innovationspolitiska proposition tas viktiga steg för framtiden och för att stimulera Sverige i rollen som en kunskapsnation.
Jan R Andersson (m)
Riksdagsledamot från Kalmar
Lars Hjälmered (m)
Moderaternas talesperson i forskningsfrågor
Riksdagsledamot i utbildningsutskottet