74 förslag för bättre sjukvård

Anders Henriksson (S), 
landstingsstyrelsens ordförande Lena Segerberg (S), 
landstingsråd Jessica Rydell (MP), 
landstingsråd Linda Fleetwood (V)
, landstingsråd ,
I dag presenterar den rödgröna majoriteten i landstinget sitt förslag till landstingsbudget för åren 2018-202. Budgeten innehåller 74 förslag som partierna anser ska utveckla och förbättra hälso- och sjukvården i länet.
Foto:LEIF R JANSSON / SCANPIX
I dag presenterar den rödgröna majoriteten i landstinget sitt förslag till landstingsbudget för åren 2018-202. Budgeten innehåller 74 förslag som partierna anser ska utveckla och förbättra hälso- och sjukvården i länet.

"Under lång tid har hälso- och sjukvården varit en av invånarnas allra mest prioriterade frågor. Rätten till bra hälso- och sjukvård oavsett var man bor i landet eller ens ekonomiska förutsättningar får aldrig ifrågasättas."

Idag presenterar landstingsmajoriteten de politiska riktlinjerna inför höstens budgetarbete. Vi gör det med vetskapen att landstinget i Kalmar län är framgångsrikt och presterar väldigt bra resultat. Två av länets sjukhus, Västervik och Oskarshamn, rankas som landets bästa. Även länssjukhuset i Kalmar hamnar på en topplacering.

Landstinget rankas högst vad gäller patienters förtroende för vården, i topp vad gäller att invånarna känner att man har tillgång till den vård man behöver samt att man anser att väntetiderna är rimliga. Bäst i landet.

Det finns med andra ord mycket vi kan och ska vara stolta över. Men givetvis får vi aldrig slå oss till ro och känna oss nöjda. Arbetet med att utveckla och förbättra hälso- och sjukvården samt utveckla infrastrukturen.

  De riktlinjer vi idag presenterar innehåller 74 olika förslag som leder fram till just detta.

  Inledningsvis vill vi kraftsamla kring en gemensam strategi för hälsa. Detta innebär att vi genom egna konkreta mål och uppföljning ska styra mot en jämlik hälsa, god kvalité och hållbarhet.

  Under lång tid har hälso- och sjukvården varit en av invånarnas allra mest prioriterade frågor. Rätten till bra hälso- och sjukvård oavsett var man bor i landet eller ens ekonomiska förutsättningar får aldrig ifrågasättas.

  Vi har redan tidigare föreslagit att patientkontrakt ska införas inom vården. För oss är detta en självklarhet. Patientkontraktet ska vara en sammanhållen plan över inplanerade vårdinsatser, något som varje patient ska ha rätt till. Därför var det oerhört glädjande när regeringen meddelade att Kalmar är ett av tre län i landet där detta nu ska påbörjas och det redan i år.

  Även om invånarna i länet uppger att tillgängligheten till vården är den bästa i landet finns förstås mer att göra. Senast år 2018 ska vi ha en helt köfri vård. Med patienten i fokus vill vi stärka den nära vården. För patienter med funktionshinder eller med kroniska sjukdomar är rehabilitering helt avgörande. Detta vill vi uppmärksamma särskilt och vårdkedjan ska stärkas.

  Under lång tid har Kalmar län minskat sin befolkning och den har blivit allt mer åldrande. Samtidigt har länet tagit ett stort ansvar när det gällt ta emot nyanlända. Att integrera dem i vårt samhälle kommer bli en stor utmaning men också unika möjligheter. Vi har redan sett hur läkare på mindre tid än två år kunnat anställas som just läkare inom sjukvården. Nu utvecklar vi arbetet med att ta fram ytterligare praktikplatser/provtjänstgörning för nyanlända som går snabbspåret.

  Det pågår för närvarande en intensiv debatt i hela landet kring förlossningsvården. Givetvis finns denna debatt även i vårt län. I regeringens budget ingår en resursförstärkning till just förlossningsvården. Vi vill att uppföljningen av kvinnors hälsa efter förlossning ska förbättras men också att förlossningsvården än mer behöver formas utifrån patienternas behov.

  Givetvis är det inte möjligt att genomföra något utan alla våra fantastiska medarbetare. I riktlinjerna sätter vi upp ett väldigt tydligt mål. Landstinget i Kalmar län ska bli en av Sveriges bästa arbetsplatser! Vi går vidare med erbjudande om rätt till heltid. Handlingsplanen med syfte till att främja hälsa och minska sjuktalen ska implementeras och utvecklas inom hela verksamheten.

  Den 1 januari 2019 bildas Region Kalmar län. Då går regionförbundet och landstinget samman i en gemensam organisation. Tillsammans blir vi nu en aktör som blir än bättre på att ta tillvara Kalmars läns utvecklings- och tillväxtpotential. En av de saker vi vill utreda är förutsättningarna för en större infrastruktursatsning i länet.

  Med dessa riktlinjer har vi nu lagt grunden för ett framgångsrikt arbete.