Boprisfall hot mot tillväxten

Kalmar Artikeln publicerades
SEB:s prognoschef Håkan Frisén tror att boprisfallet kan komma att dämpa tillväxten i svensk ekonomi.
Foto:Mats Holmertz
SEB:s prognoschef Håkan Frisén tror att boprisfallet kan komma att dämpa tillväxten i svensk ekonomi.

Svensk ekonomi går som tåget och arbetslösheten är rekordlåg. Men den fallande bostadsmarknaden kan bli en riktig bromskloss framöver.

SEB:s prognoschef Håkan Frisén gästade nyligen Kalmar och redogjorde för en spretig bild av svensk ekonomi.

– Det vi ser är att industrin växlat upp och arbetslösheten, i alla fall bland inrikes födda, är nere på en nivå som är lägre än rekordåren 1989-90. Högkonjunkturen blomstrar – men när husmarknaden nu tydligt börjar kylas av kommer det troligen få effekter framåt, säger han.

SEB levererar sin Nordic Outlook två gånger om året och det som hänt i svensk ekonomi sedan i våras handlar främst om den förändrade bostadsmarknaden med fallande priser i storstadsområdena. Enligt Håkan Frisén är det troligt att det blir ett prisfall på mellan fem och tio procent efter lång tids uppgång.

– De flesta kan nog klara en sådan nedgång, säger han.

SEB:s prognoschef tror dock inte på att det blir något dramatiskt prisfall. Allt för många faktorer talar för en stabil marknad.

– Räntorna är fortsatt låga, folk har jobb och efterfrågan är fortfarande mycket större än utbudet. Bankerna är också mycket bättre rustade, påstår Håkan Frisén.

Men en viktig faktor kan påverka mer än vad folk i stort räknar med – nämligen Finansinspektionens förslag om utökat amorteringskrav som regeringen nyligen godkände. Det kommer att påverka bomarknaden ytterligare.

– Vi ser ändå en utplaning av priserna under andra hälften 2018 och sedan en svag uppgång igen under 2019, säger Håkan Frisén som tror att ett utökat amorteringskrav får marginell påverkan på marknaden.

SEB räknar också med att Riksbanken kommer att fortsätta sin mjuka linje med långsam höjning av reporäntan. Enligt SEB blir det ingen räntehöjning förrän i september nästa år. Först under 2019 kommer reporäntan att kravla sig över noll.

Den starka tillväxten i svensk ekonomi kan dock snabbt förändras om det händer oförutsedda saker på världens scener. Stora politiska händelser – såsom brexit och Trumps valseger – brukar få marknaden i gungning. Men enligt Håkan Frisén har betydelsen av omvälvande politiska händelser minskat.

– Vi har exempelvis sett att Nordkorea hotat med kärnvapenkrig. Men marknaden har inte påverkats så mycket av det. Kanske för att man inte kan göra så mycket åt hotet, säger han.

Fakta

Svensk ekonomi

BNP väntas öka 3,2 procent i år och 2,6 procent 2018.

Exporten väntas öka med hela 7,2 procent nästa år.

Arbetslösheten sjunker till 6,2 procent nästa år och ligger kvar på samma nivå året efter.

Reporäntan väntas kliva över nollstrecket först i juni 2019 för att nå 0,5 procent vid det årets slut.

Källa: SEB

Visa mer...