Annons

PLO stoppar samarbete med Israel

Ledningen för Palestinska befrielseorganisationen (PLO) har beslutat säga upp sitt säkerhetssamarbete med Israel. Beslutet kan få långtgående konsekvenser.(TT)
Publicerad 5 mars 2015
Ledningen för Palestinska befrielseorganisationen (PLO) har beslutat säga upp sitt säkerhetssamarbete med Israel. Beslutet kan få långtgående konsekvenser. Israel har nyligen strypt överföringen av palestinska skatteintäkter till Palestinska myndigheten
Ledningen för Palestinska befrielseorganisationen (PLO) har beslutat säga upp sitt säkerhetssamarbete med Israel. Beslutet kan få långtgående konsekvenser. Israel har nyligen strypt överföringen av palestinska skatteintäkter till Palestinska myndigheten

Israel har nyligen strypt överföringen av palestinska skatteintäkter till Palestinska myndigheten i ilska över att Palestina sökt - och beviljats - medlemskap i Internationella brottmålsdomstolen (ICC). I ICC kan palestinierna som stat driva anklagelser mot Israel om krigsbrott. De har också aviserat att de vill att ICC ska granska anklagelser om att Israel begått krigsförbrytelser under förra sommarens Gazakrig.

Folkrätten

Annons

PLO:s centralråd har nu beslutat "stoppa säkerhetssamarbete i alla former med ockupationsmakten" som uppmanas att "ta över det fulla ansvaret för det palestinska folket i den ockuperade staten Palestina, Västbanken, östra Jerusalem och Gaza". I uttalandet hänvisas till folkrätten; enligt Genèvekonventionerna ska en ockupationsmakt ta ansvar för civilbefolkningen i ett ockuperat område.

Även frågan om de israeliska bosättarnas fortsatta närvaro på palestinsk mark tas upp i uttalandet. Folkrätten förbjuder en ockupationsmakt att flytta in sin egen befolkning.

Osloavtalet

Beslutet fattades under ett tvådagarsmöte i Palestinska centralrådet, som har 110 medlemmar och utgör organisationens näst högsta beslutsfattande organ. Frågan ska också tas upp i PLO:s exekutivkommitté, men när det sker har inte sagts.

I enlighet med Osloavtalet 1993 mellan Israel och PLO, som gav palestinierna lokalt självstyre under fortsatt israelisk ockupation, inrättades Palestinska myndigheten och parterna enades om att utbyta information mellan underrättelsetjänster. Samarbetet har inte minst varit avgörande för hur islamiströrelsen Hamas och dess medlemmar övervakats.

Från Israel kom ingen omedelbar reaktion på det palestinska beslutet.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons