Annons

EU-länder kan få köpa sig asylfria

EU-kommissionen väntas föreslå ett fördelningssystem som träder i kraft när asyltrycket blir för stort på ett EU-land. Länder som vägrar ta emot flyktingar kan få köpa sig fria. EU-kommissionen är redo att lägga fram kontroversiella förslag på ett nytt asylsystem för EU.(TT)
Publicerad 3 maj 2016

EU-kommissionen är redo att lägga fram kontroversiella förslag på ett nytt asylsystem för EU. Förslaget ser ut att bli ett bakslag för den svenska regeringens linje.

Regeringen vill skrota den nuvarande Dublinförordningen, vars huvudprincip är att asylsökande ska få sin sak prövad i det EU-land de först kommer till. I stället vill den att asylsökande ska fördelas mellan EU-länderna enligt en i förväg framtagen fördelningsnyckel.

Annons

Starkt motstånd

Eftersom Dublinsystemet inte fungerade under förra årets flyktingkris, så skulle ett permanent fördelningssystem ha inneburit betydligt färre asylsökande i Sverige 2015.

Ett permanent fördelningssystem i stället för Dublinförordningen skulle också innebära en avlastning på Grekland och Italien, dit de flesta asylsökande i EU anländer först.

Men när EU-ländernas migrationsministrar under våren diskuterat förslaget har motståndet visat sig vara starkt. Få vill lämna över mer makt till EU i migrationsfrågor.

Akut fördelning

EU-kommissionens förslag väntas, enligt uppgift till TT och europeisk media, innebära att man bygger vidare på Dublinförordningen. Först när ett EU-land utsätts för ett onormalt högt asyltryck ska en fördelningsmekanism träda i kraft.

Mekanismen ska utlösas när ett land fått ta emot 150 procent av vad som anses vara en rättvis andel i EU under ett år. Den andelen ska räknas fram utifrån det totala antalet asylansökningar i EU, landets BNP och befolkningsantal, samt hur många flyktingar landet tagit emot tidigare.

Svåra förhandlingar

Förra året krävdes svåra förhandlingar för att nå ett beslut om att fördela 160 000 asylsökande från Grekland och Italien för att avlasta de två Medelhavsländerna. EU-länderna har dock inte följt sitt eget beslut. Knappt en procent av de 160 000 har fördelats.

I framförallt de östra EU-länderna finns ett starkt motstånd att ta emot flyktingar överhuvudtaget.

Annons

Därför har EU-kommissionen övervägt en sanktionsavgift för de länder som vägrar ta emot de flyktingar som åläggs dem enligt det automatiska fördelningssystemet.

Det innebär i praktiken att länderna kan köpa sig fria.

Hög avgift

Men kostnaden blir hög. Det belopp som diskuterats ligger på nästan 2,5 miljoner kronor per asylsökande. Kostnaden för till exempel Polen att köpa sig fri från de 6 200 asylsökande man fördelats i förra årets överenskommelse skulle bli nästan 14 miljarder kronor.

EU-kommissionen väntas också föreslå att ge EU:s asylbyrå större möjligheter att bevaka och bistå medlemsländers asylmottagning.

Kommissionen ska anta förslaget på den nya förordningen om en fördelningsmekanism vid sitt onsdagssammanträde. Ändringar kan komma att göras.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons