Annons

Trump vill ha "kärlekslag" för migranter

Med ett hotfullt budgetstup i sikte har president Donald Trump rensat luften med kongresspolitiker om invandringen - inför rullande tv-kameror. Fokus ligger på fyra områden: gränssäkerhet, USA:s unga "dreamers", visumlotteriet och anhöriginvandring.(TT)
Publicerad 9 januari 2018

Trump höll på tisdagen ett timslångt möte i Vita huset med ett 20-tal kongressledamöter från de republikanska och demokratiska partierna.

Tiden var inne att visa att USA nu måste nå fram till den stora invandringsreform som i många år efterfrågats. Presidenten gjorde klart för de inbjudna politikerna - som misslyckats att nå fram till ny lagstiftning - att det gäller att "sätta landet framför partiet".

””
Annons

Alla "drömmare"

Mötet resulterade i att tydligare klarlägga vad en eventuellt kommande uppgörelse i kongressen ska omfatta. Enligt Vita huset måste fyra punkter inkluderas:

Ökad gränssäkerhet, läs: en mur mot Mexiko - som inte nödvändigtvis måste bestå av en enda sammanhållen fysisk mur från Stilla havet till Mexikanska golfen. Även andra typer av säkerhetsarrangemang kan komma ifråga på vissa sträckor.

Daca (Deferred action for childhood arrivals), den presidentorder som Barack Obama skrev under 2012. Daca skyddar landets 700 000-800 000 "dreamers", personer som kom till USA på olaglig väg som barn, från deportering.

Systemet med att lotta ut cirka 50 000 visum årligen i länder med låg invandring till USA. Syftet med visumlotteriet är att främja mångfalden i USA. Trump vill ändra regelverket.

Anhöriginvandring ("chain migration"), som Trump vill stoppa bland annat genom att bygga en mur mot Mexiko.

Som gisslan

Trump gör klart att han inte kommer att kunna skydda "dreamers", med sina drömmar om en ljus framtid i USA, om han inte får med kongressen på en finansiering av muren mot Mexiko och andra migrationsåtgärder.

Samtidigt är demokraternas ingång i förhandlingarna att situationen för "drömmarna" måste lösas innan skuldtaket kan höjas.

Med skuldtaket avses den gräns för hur mycket pengar staten får låna upp. Om det inte höjs före den 19 januari riskerar statskassans pengar att sina vilket kan betyda inställda betalningar, permitterade statsanställda och att delar av statsapparaten stängs.

””
Annons

En uppgörelse om skuldtaket kräver 60 av de 100 rösterna i senaten, där Republikanerna för närvarande enbart kontrollerar 51, så Demokraterna har vissa möjligheter att ställa krav.

Djupt polariserat

Trump rev upp Daca i september, ett beslut som börjar verka den 5 mars. Han har dock flera gånger sagt att han "älskar" de unga migranterna och att han inte har för avsikt att kasta ut dem ur USA.

Men liksom flera ledande republikaner anser Trump att det var fel att Obama fattade ett så viktigt beslut genom en presidentorder. I stället vill presidenten ha "riktig" lagstiftning som gått igenom kongressen.

Det håller Demokraterna, som av tradition värnar "dreamers", med om. Men de är oroliga för att den polariserade kongressen inte kommer att få till en sådan lag. Långt ifrån alla republikaner delar presidentens omtankar om de unga drömmarna.

Så gott som dagligen upprepar Trump sitt vallöfte om gränsmuren mot Mexiko. Demokraterna vill till viss del stärka gränserna, men de anser också att det är viktigt med en väg till medborgarskap för åtminstone vissa av USA:s uppskattningsvis elva miljoner papperslösa.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons