Annons

Vill driva process mot försvaret

Försvarsmakten har hittat rester av en förbjuden kemikalie vid flertalet av de 20-tal brandövningsplatser som undersökts i landet. Nu vill invånare i Kallinge i Blekinge, som fått i sig ämnet via dricksvattnet, driva en juridisk process.(TT)
Publicerad 8 mars 2015
Försvarsmakten har hittat rester av en förbjuden kemikalie vid flertalet av de 20-tal brandövningsplatser som undersökts i landet. Nu vill invånare i Kallinge i Blekinge, som fått i sig ämnet via dricksvattnet, driva en juridisk process. - Vi tycker int
Försvarsmakten har hittat rester av en förbjuden kemikalie vid flertalet av de 20-tal brandövningsplatser som undersökts i landet. Nu vill invånare i Kallinge i Blekinge, som fått i sig ämnet via dricksvattnet, driva en juridisk process. - Vi tycker int
””

Han är en av grundarna till PFAS-föreningen i Kallinge och Ronneby. Där fick 5 000 invånare i december 2013 beskedet att dricksvattnet var förorenat med den numera förbjudna kemikalien. Utsläppskällan var en brandövningsplats vid flygflottiljen F17.

””

Tagit på sig ansvaret

Annons

Försvarsmakten har tagit på sig ansvaret för att PFAS finns i vattnet. Dialog förs med Ronneby kommun om ekonomisk ersättning - men inte med drabbade privatpersoner.

””

Efter larmet i Blekinge har försvaret undersökt ett 20-tal brandövningsplatser runt om i landet.

””

Något lika påtagligt fall som det i Kallinge har försvaret inte hittat. Folke Borgh anser att saneringsfrågan borde ligga på nationell nivå eftersom ämnena har använts av flera aktörer i samhället. Exempelvis har det hittats förhöjda halter vid flygplatserna Arlanda och Landvetter och brandskummet har använts på samtliga kommunala brandövningsplatser, uppger Borgh.

””

Osäkert kunskapsläge

I Ronneby kommun har rejält höga halter av kemikalien hittats i blodet hos närmare 2 000 invånare. Fortfarande är bedömningen att det inte finns någon akut hälsorisk och några enskilda sjukdomsfall direkt kopplade till det förorenade dricksvattnet är inte att vänta. Kunskapsläget är dock osäkert.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons