Annons

V vill höja skatter i röd skatteväxling

Vänsterpartiet vill ha en skattepolitik för minskad ojämlikhet, med en "röd" skatteväxling. Partiet vill trappa ned ränteavdrag och höja skatter på kapitalinkomster, dyrare fastigheter och förmögenheter. Det ska ge uppemot 50 miljarder netto på några års sikt.(TT)
Publicerad 1 juli 2018
””

Hon presenterar det som är partiets nya skattepolitik. Det är en politik med mycket av det som hon säger att V har stångat sig blodiga för att få igenom under fyra år som budgetpartner till den S-ledda regeringen. Men Socialdemokraterna är nöjda som det är, uppfattar Andersson det som.

Nya förslag

Annons

Flera förslag är dock nya, eller mer utvecklade, jämfört med den tidigare politiken. Den riktar in sig på att minska skillnader som uppstått på grund av i första hand ökade kapitalinkomster från utdelningar, fastigheter och värdepapper.

Den röda skatteväxling V talar om innebär att ränteavdragen trappas av successivt, till 25 procent till 2021, och tak sätts. Kapitalskatterna höjs från 30 till 32 procent på utdelningar och värdepappersförsäljning på belopp över 75 000 kronor och räknas sedan upp för att bli 40 procent på belopp över en miljon kronor. Det ska betala en skattereduktion på inkomster under 30 000 kronor månad, lika för alla.

V föreslår en skattereduktion för a-kassan, motsvarande 25 procent av avgiften, för att fler ska gå med. Skatten för sjuka, arbetslösa och föräldralediga ska vara lika som för löntagare, inte högre.

En ny skatt på förmögenheter över 6 miljoner, på 1 procent, ska införas, anser V. Den ska tas ut per hushåll och vara 3 procent på belopp över 15 miljoner.

En arvs- och gåvoskatt på dödsbon över tre miljoner ska införas.

Ny fastighetsskatt

Fastighetsskatten ska ändras så att en skatt på 1,5 procent tas ut på småhus, på den del av taxeringsvärdet som överstiger 4 miljoner kronor.

””

Hon anser att en stor ojämlikhet råder i dagens system i och med att fastighetsavgiften är lika stor för ett enkelt hus i landet som för en mångmiljonvilla på någon gräddhylla.

Öka skatteintäkterna

En ny skattepolitik enligt den V skissar på är enligt partiet helt nödvändig också för att få in de skatteintäkter som är avgörande för att upprätthålla och öka kvaliteten i välfärden.

Annons

Enligt V skulle partiets förslag öka skatteintäkterna med 37 miljarder netto 2019, 50 miljarder 2020 och 54 miljarder 2021. Det ska innebära att reformutrymmet ökar till 45 miljarder kronor 2019 och 128 miljarder år 2021.

V vill se över skatteutjämningssystemet och utöka den ekonomiska utjämningen mellan geografiska områden.

Miljöskadliga subventioner behöver fasas ut och de styrande miljöskatterna utökas, enligt partiet.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons