Annons

Svensk luft bland den bästa i världen

Den svenska luften får fina betyg i en ny global jämförelse. Samtidigt riskerar miljarder människor i världen att dö i förtid till följd av dålig luft. När världens länder rankas utifrån luftkvalitet är Sverige bland dem som klarar sig allra bäst.(TT)
Publicerad 6 mars 2019

När världens länder rankas utifrån luftkvalitet är Sverige bland dem som klarar sig allra bäst.

Den nya rapporten bygger på mätningar av små partiklar (PM 2,5) i 73 länder under 2018 och har sammanställts av företaget Airvisual och miljöorganisationen Greenpeace.

Annons

På en skala där de renaste länderna hamnar längst ner placerar sig Sverige på plats 69, och lyckas hålla sig inom Världshälsoorganisationen (WHO) rekommendationer för halter av PM 2,5. Stockholm landar på plats 60 av 62 huvudstäder.

Allra bäst klarar sig Finland och Island, på plats 72 respektive 73.

När Europas renaste orten rankas hamnar Bredkälen, i närheten av Strömsund i Jämtland, på en första plats. Även Umeå finns med på samma lista, på plats 14 av totalt 15.

Förlorar fem år

Varje år dör runt sju miljoner människor i förtid till följd av luftföroreningar. Partikeln PM 2,5 är en av de luftföroreningar som ger störst hälsoproblem och höga halter påverkar både andningsorgan och hjärtkärlsystemen negativt.

Det finns förorenad luft i alla delar av världen, men problemen är störst i fattiga länder.

””

Allra sämst är luften i Bangladesh, men även Pakistan och Indien ligger i topp tre, enligt rapporten. Dessutom finns 18 av de 20 mest luftförorenade städerna i dessa länder. Luften som uppmätts i där innehåller så höga nivåer av PM 2,5 att det är skadligt för hälsan. Även Afghanistan, Bahrain, Mongoliet och Kuwait finns med bland de värst drabbade.

””

Förbättring i Kina

En stor majoritet av de afrikanska och sydamerikanska länderna finns inte ens med på listan eftersom de saknar system och utrustning för att mäta luftkvalitet.

””

Men de finns positiva exempel på länder som har agerat i frågan.

””
Annons

Företaget Airvisual har mätt luftkvaliteten i realtid på global och lokal nivå sedan 2015 och deras rapport bygger på siffror från tiotusentals stationer runt om i världen.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons