Annons

Snabbfil nytt grepp för Migrationsverket

Migrationsverket sätter målet högt för en snabbfil för asylprövning, ett försök som dras i gång i höst. Målet är att klara av minst hälften av ärendena från ansökan till beslut på 30 dagar.(TT)
Publicerad 1 juli 2018

Läget börjar, tre år efter flyktingkrisen, att bli mer normalt för det hårt prövade och kritiserade Migrationsverket som nu också är inne i en neddragningsfas, både vad gäller pengar och personal.

Antalet asylsökande i kö är nu nere på de nivåer som rådde före 2015, omkring 25 000, och antalet minskar med uppemot 500 personer per månad, enligt generaldirektören Mikael Ribbenvik.

””
Annons

Det initiala målet är att klara hälften av den svenska asylprövningen på 30 dagar, säger Ribbenvik till TT i Almedalen i Visby där myndigheten har en rad seminarier under veckan.

Projektet, kallat Asyl 360, genomförs i Göteborg men ska också hantera ansökningar från Stockholm och den södra regionen. Personerna som ansöker om asyl ska i möjligaste mån också bo där.

Bedömer klara mål

Trettio dagar är ett högt ställt mål, men verket bedömer det som möjligt att klara.

””
””

Ribbenvik anser att verket har fått oförtjänt kritik för långa handläggningstider och att kötid och handläggningstid ofta blandas ihop och leder till missförstånd. Ett argument som använts för den nya gymnasielagen för ensamkommande har ofta varit att handläggningstiderna har varit orimligt långa och därmed försatt de ensamkommande i en svår sits som motiverar en ny chans att söka uppehållstillstånd.

Extrem ökning 2015

””

Det var kön som ökade extremt från 2015 och framåt, påpekar han och ökningen av ensamkommande var extra stor. Spannet för handläggningen var mellan fyra och nio månader under de senaste åren före 2015, enligt Ribbenvik.

Migrationsverket har kanske 4 000 ärenden kvar att hantera sedan krisen och de ska kunna avgöras under året, tror generaldirektören. Men hanteringen av de ensamkommandes nya ansökningar kan påverka.

Av de uppemot 9 000 ensamkommande som kan vara aktuella för en ny ansökan bedömer Ribbenvik att många kommer att få bifall Organisationen för att hantera ansökningarna från dem har förstärkts, också med tanke på att kanske 3 000-4 000 individer ytterligare kommer att söka men få avslag.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons