Annons

Regeringsförhandlingar närmar sig slutet

De två statsministerrivalerna ska nu slutrapportera sina försök att vinna stöd för en ny regering. Men det är fortfarande oklart vem Centern och Liberalerna kommer att stödja. Klockan 10 på torsdagsmorgonen ska Socialdemokraternas ledare Stefan Löfven träffa riksdagens talman.(TT)
Publicerad 9 januari 2019
De två statsministerrivalerna ska nu slutrapportera sina försök att vinna stöd för en ny regering. Men det är fortfarande oklart vem Centern och Liberalerna kommer att stödja. Klockan 10 på torsdagsmorgonen ska Socialdemokraternas ledare Stefan Löfven t
De två statsministerrivalerna ska nu slutrapportera sina försök att vinna stöd för en ny regering. Men det är fortfarande oklart vem Centern och Liberalerna kommer att stödja. Klockan 10 på torsdagsmorgonen ska Socialdemokraternas ledare Stefan Löfven t

Klockan 10 på torsdagsmorgonen ska Socialdemokraternas ledare Stefan Löfven träffa riksdagens talman. En halvtimme senare är det moderatledaren Ulf Kristerssons tur.

I talmannens tjänsterum ska de redovisa hur deras ansträngningar för att vinna stöd för en S-ledd respektive M-ledd regering gått.

Annons

Talmannen kommer dock att presentera sitt förslag på ny statsminister först på måndag och riksdagens statsministeromröstning hålls därefter på onsdag.

Besked kan dröja

Ytterst lite har under jul- och nyårsveckorna kommit fram om Löfvens och Kristerssons förhandlingar med framförallt C och L.

De två väntas inte heller vilja avslöja särskilt mycket efter mötet med talmannen, även om pressträffar övervägs i båda partierna.

En orsak är att övertalningsförsöken gentemot C och L pågår in i det sista. En annan orsak är att de två mittenpartierna först i helgen väntas ta det slutliga beslutet om vilken statsminister man ska stödja.

Verkar desperat

Att någon av de två rivalerna redan nu skulle redovisa vad de erbjudit C och L skulle kunna verka desperat, enligt en källa. Dessutom är det inte säkert att det skulle uppskattas av C:s och L:s partiledningar innan de två partierna själva fattat beslut.

Liberalerna håller partiråd i frågan först på söndag. Då kommer partiledningen att redovisa de olika buden från Löfven och Kristersson. Därefter ska de 93 företrädare för partidistrikten och partistyrelsen fatta beslut.

Partiet är splittrat när det gäller vilken statsminister man ska stödja. Partistyrelsen kommer på lördag att anta en rekommendation till partirådet.

Centern tiger

Annons

Det är dock Centern som sitter på de tyngsta mandaten i statsministerfrågan. Partiet har inte velat offentliggöra hur deras interna process ser ut.

Centern har, enligt källor, förberett för att hålla ett förtroenderåd i regeringsfrågan på lördag. Där ska i så fall drygt 50 personer från framförallt partidistrikten vara med och fatta beslut. Även två representanter från partistyrelsen ingår.

Enligt uppgifter i media kommer partistyrelsen och riksdagsgruppen att avhandla frågan på torsdag eller fredag, vilket kan ha betydelse för om ett förtroenderåd behöver hållas.

Förhandlingar misslyckades

Centern och Liberalerna förhandlade med Socialdemokraterna och Stefan Löfven redan i början av december. Löfven gick då med på att bland annat slopa värnskatten, satsa mer på LSS, skrota Reepaluutredningens förslag om vinster i välfärden, införa generösare regler för familjeåterförening i migrationspolitiken, tillåta fri hyressättning i nyproduktion och andra avregleringar på bostadsmarknaden.

Men Centern tyckte att Löfvens löften om bland annat en mer flexibel arbetsmarknad och sänkt skatt för företag var för vaga.

Talmansrunda väntar

På måndag träffar riksdagens talman samtliga åtta partiledare var och en för sig för att höra vilken statsminister de kan tolerera. Därefter kommer talmannen att lägga fram sitt förslag till riksdagen.

Om riksdagen säger nej till det på onsdag, återstår en statsministeromröstning som är planerad till den 23 januari. Misslyckas även den ska extra val hållas inom tre månader.

Valmyndigheten ska på torsdag informera talmannen om när extravalet tidgast kan hållas.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons