Annons

PRO: Äldre måste frågas om kameraövervakning

Ny teknik är positivt. Men de äldre måste själva få vara med och bestämma när så kallade trygghetskameror och gps-larm används inom omsorgen, anser pensionärsorganisationen PRO. - Det oroar mig att det inte finns fasta rutiner för samtycke, säger ordförande Christina Tallberg.(TT)
Publicerad 1 november 2018

Bättre nattsömn och en stärkt känsla av integritet lyfts av Socialstyrelsen som två positiva aspekter när så kallade trygghetskameror och gps-larm används inom äldreomsorgen. Enligt utredningen finns dock brister i äldres samtycke till den nya tekniken. Dementa kan exempelvis glömma bort att de har tackat ja till tekniken eller glömma vad den används till. Det bekymrar Pensionärernas riksorganisation (PRO).

””

Måste vara försiktig

Annons

TT: Äldre, exempelvis dementa eller med nedsatt beslutfattningsförmåga, bör alltså inte omfattas av tekniken?

””
””

Frigör tid

Christina Tallberg instämmer i Socialstyrelsens slutsats att de tekniska hjälpmedlen gör att personalen kan få mer tid till sysslor som sträcker sig utanför rutinen.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons