Annons

Patienter avled - långa väntetider anmäls

Vårdköerna för vissa cancerpatienter är så långa på Skånes universitetssjukhus att patienter riskerar att dö. Sjukhuset lyfter fram fyra fall där patienterna avlidit och det inte går att utesluta att den långa kötiden var orsaken.(TT)
Publicerad 12 november 2018

För patienter med cancer i urinblåsan som bedöms behöva få blåsan bortopererad är målet att det ska gå max 37 dagar mellan upptäckt av blod i urinen och operation.

Men på Skånes universitetssjukhus är medianväntetiden på denna typ av operation 160 dagar.

””
Annons

Granskat vården

Efter att ha interngranskat vården av nio patienter med cancer i urinblåsa, njurbäcken eller urinblåsa har sjukhuset nu anmält sig självt enligt lex Maria. Väntetiderna har varit alldeles för långa och i de fyra fall där patienterna avlidit går det inte att utesluta att dödsfallen var relaterade till väntetiderna. För övriga fem patienter kan väntetiden ha medfört en mer omfattande kirurgi eller behandling med cellgifter.

För två år sedan formulerades ett så kallat standardiserat vårdförlopp för den här patientgruppen och sedan dess har sjukhuset kämpat för att kunna nå målen - utan att lyckas.

””

Långt till mål

Han understryker att väntetiderna inte blivit längre, men att de formulerade målen långtifrån är uppnådda.

Orsaken till de långa väntetiderna är brist på läkare med specialistkompetens, sjuksköterskor, undersköterskor och sekreterare. Dessutom har sjukhuset för lite salstid på operationsavdelningen och brist på vårdplatser.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons