Annons

Papporna på frammarsch - men långsamt

Kommer dagens 13-åringar att dela lika på föräldraledigheten i framtiden? Om utvecklingen följer samma takt som i dag är svaret ja - men inte utan insatser. Även om allt fler pappor väljer att vara föräldralediga finns det fortfarande stora skillnader mellan könen.(TT)
Publicerad 11 november 2018

Även om allt fler pappor väljer att vara föräldralediga finns det fortfarande stora skillnader mellan könen. Rikssnittet för mäns uttag den senaste tolvmånadersperioden låg på 29,3 procent, en ökning från 27,7 procent föregående tolvmånadersperiod.

Om utvecklingen fortsätter i samma takt som den gjort de senaste åren kommer fördelningen mellan män och kvinnor att vara helt jämlik vid mitten av 2030-talet, enligt Försäkringskassan - men inte utan insatser.

””
Annons

Risk för sjukskrivning

Den nuvarande fördelningen mellan könen får konsekvenser för kvinnors hälsa och ekonomi.

””

Männen gynnas

Att kvinnor generellt tar ut fler föräldradagar gör även att de oftare diskrimineras på arbetsmarknaden, enligt Lotta Snickare, ekonomie doktor vid KTH som forskar om genusfrågor. Männen gynnas i stället av att bli föräldrar, och tilldelas ofta större ansvarsområden.

””

Däremot kan det slå hårt mot karriären för en man om han tar ut en lång föräldraledighet på en arbetsplats där det inte är norm, och det behövs en attitydförändring, enligt Snickare.

””

Rättad: I en tidigare version uppgavs fel siffror för uttaget av föräldraledighet bland pappor.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons