Annons

Över 100 000 skadas i vården varje år

Överbeläggningarna och utlokaliseringarna i den svenska sjukvården fortsätter att öka, samtidigt som antalet vårdskador inte längre minskar. Det konstaterar Socialstyrelsen i en ny rapport. Varje år drabbas fler än 100 000 patienter av vårdskador inom den svenska sjukhusvården för vuxna.(TT)
Publicerad 2 maj 2017

Varje år drabbas fler än 100 000 patienter av vårdskador inom den svenska sjukhusvården för vuxna. Det vill säga skador som bedöms som undvikbara.

Under första halvåret 2016 var andelen vårdskador 7,5 procent, jämfört med 6,8 procent samma period 2015.

””
Annons

Även ur ett samhälleligt perspektiv är de inte önskvärda eftersom runt 12 procent av kostnaderna för den svenska sjukhusvården kan kopplas till vårdskador.

Dubblar risken

Rapporten visar också att vårdplatserna blivit färre, samtidigt som antalet överbeläggningar samt utlokaliseringar fortsätter att öka.

””

För att minska risken för vårdskador kan personalen vidta olika åtgärder, exempelvis följa de basala hygienrutinerna, identifiera äldre personer som riskerar att ramla eller drabbas av tryck- eller liggsår.

””

Nytt stöd

Hur den svenska sjukvården ligger till i jämförelse med andra länder är det ingen som riktigt vet. Metoderna för att registrera vårdskador skiljer sig åt. Dessutom är Sverige ett av få länder som bedömer skadorna huruvida de var "undvikbara" eller inte.

En positiv nyhet är dock att andelen äldre som får olämpliga läkemedel fortsätter att minska.

Dessutom lanseras nu en ny webbplats som vänder sig till hälso- och sjukvården där personalen ska kunna gå in och ta del av resultat, få konkret vägledning och får svar på vanliga frågor.

"Det yttersta målet med det samlade stödet att ingen ska drabbas av en vårdskada", säger Charlotta George, sakkunnig på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons