Annons

Ny V-syn på rasism

Vänsterpartiet har antagit ett reviderat partiprogram där partiets syn på rasism utvecklas. Det fick dock kritik för att vara svårbegripligt. Vänsterpartiet anser nu att den antirasistiska kampen ska kunna bedrivas parallellt med kampen mot kapitalismen och patriarkatet.(TT)
Publicerad 7 maj 2016

Vänsterpartiet anser nu att den antirasistiska kampen ska kunna bedrivas parallellt med kampen mot kapitalismen och patriarkatet. Tidigare fanns mer betoning på att bekämpa rasism genom klasskamp och minskade klyftor i samhället.

Många på kongressen ville gå ännu längre genom att till partiets nuvarande etiketter "socialistiskt" och "feministiskt" även tillfoga en tredje: "antirasistiskt". Det röstades dock ned med siffrorna 123-90. Det fanns en oro för att det blir svårare att samla stora grupper i en gemensam kamp mot kapitalismen.

Annons

För akademiskt

Det fanns också en kritik om att resonemanget om rasism är krångligt, luddigt och alltför intellektuellt. Ett ombud tyckte att man inte skulle behöva ha en hög akademisk examen för att förstå vad partiet menar. En motion pekade på att ord som "rasifiering" inte är ett språk vanliga människor använder.

””

Kongressen behandlade även motioner som vill att partiet avbryter budgetsamarbetet med regeringen om man inte får mer genomslag för sin politik. Ett tiotal kritiker gick upp i talarstolen.

Vill utmana

Ombudet Sara Svensson från Skåne tyckte att budgetframgångarna varit för små.

””
””

Partiledningen tar dock åt sig äran för betydligt fler budgetsatsningar än glasögonbidrag, till exempel de tio miljarder kronor som kommunerna ska få i höjda statsbidrag nästa år.

””

Varnade för nyval

Det fanns också kritiker som ville avbryta budgetsamarbetet på grund av regeringens nya, hårdare migrationspolitik. Partiledningen försäkrade att den ska jobba hårt för att stoppa den nya migrationslagstiftningen och påpekade också att budgetsamarbetet är en förutsättning för att kunna få igenom partiets krav på stopp för vinster i välfärden.

Partisekreteraren Aron Etzler ansåg att man hittat en "vinnande strategi" och trodde att väljarna vill "ha verkstad" och se partiet leverera satsningar. Etzler varnade för att ett avbrutet samarbete kan leda till nyval och risk för förlorat inflytande för Vänsterpartiet.

Kongressen beslutar om budgetsamarbetet på söndag.

Annons

TT

Annons
Annons
Annons
Annons