Annons

Nationella samordnarna har granskats

Nationella samordnare kan vara ett bra sätt för regeringen att styra och sätta fokus på prioriterade samhällsfrågor.(TT)
Publicerad 10 maj 2016

Nationella samordnare kan vara ett bra sätt för regeringen att styra och sätta fokus på prioriterade samhällsfrågor. Men regeringen behöver ta tillvara samordnarnas kompetenser och erfarenhet på ett mer systematiskt sätt, och insynen i samordnarnas arbete bör öka, enligt en granskning som Riksrevisionen har gjort. I dag finns exempelvis inget krav på samordnarna att redovisa resultatet av uppdraget.

Mellan 2005-2015 tillsattes 33 nationella samordningsuppdrag, exempelvis en äldresamordnare, flyktingsamordnarna, hemlöshetssamordnaren och samordnaren mot våldsbejakande extremism.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons