Annons

Mynt avslöjar den medeltida gudstjänsten

De tusentals mynt som hittats under golvplankorna i skandinaviska kyrkor genom åren ger forskarna nya insikter i hur kyrkobesöken såg ut under medeltiden. Fler än 100 000 mynt, hårnålar och andra lösa föremål från medeltiden har hittats under golvplankorna i Sverige, Norge och Danmark.(TT)
Publicerad 10 oktober 2018

Fler än 100 000 mynt, hårnålar och andra lösa föremål från medeltiden har hittats under golvplankorna i Sverige, Norge och Danmark. Svein Harald Gullbekk, arkeolog vid Oslo universitet i Norge har nu kartlagt fynden och fram träder ett mönster: Under medeltiden stod de kvinnliga kyrkobesökarna på den norra sidan av kyrkorummet, medan männen stod på den södra.

””

Ingen slump

Annons

Under medeltiden stod antagligen de flesta kyrkobesökarna upp under gudstjänsten, medan de gamla och sjuka satt på bänkar som stod längs sidorna. Kartläggningen bekräftar att kyrkorna även delade upp sina besökare efter kön.

Att kvinnorna hamnade på den norra sidan var, av allt att döma, ingen slump, eftersom norr associerades med naturens mörka och kalla krafter, till skillnad från söder.

Merparten av fynden har gjorts på Gotland och i Norge där 28 stavkyrkor från denna tid fortfarande finns bevarade. Bara i dessa kyrkor, som alltså består av trä, har det hittats mer än 20 000 mynt under golvplankorna, fynd som har daterats till åren 1180-1320.

Förkortad skärseld

Svein Harald Gullbekk tror inte att mynten har placerats under brädorna med flit, utan att de har tappats under de otaliga gudstjänster som hållits där genom århundradena. Annan forskning tyder på att folk tog med sig pengar till kyrkorna som betalning för exempelvis avlatsbrev, det vill säga ett papper som gav dig förlåtelse för olika typer av "synder" eller som betalning för att förkorta sin tid i skärselden.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons