Annons

Mycket sex för osäkra skalbaggar

Är du av hankön och har mycket sex? Då är du förmodligen osäker på din sociala status. I alla fall om du är skalbagge. Forskare vid universitetet i Exeter som har studerat parningsbeteendet hos skalbaggar av släktet Nicrophorus.(TT)
Publicerad 10 mars 2015

Forskare vid universitetet i Exeter som har studerat parningsbeteendet hos skalbaggar av släktet Nicrophorus. Hanarna konkurrerar med varandra om parningsplatser, som döda möss, och skickar ut doftsignaler när de hittat ett lämpligt kadaver.

Det händer även att signalerna lockar till sig andra hanar och då blir storleken avgörande. Ju större en hane är jämfört med de andra, desto större är chansen att han får para sig.

Annons

Underordnade hanar och honor hittar andra vägar för att säkra sin avkomma. Hanarna kan till exempel tjuvpara sig med honor, något som skapar osäkerhet om faderskapet.

I försök lät forskarna vissa hanar para sig mycket och andra lite. De upptäckte att de hanar som fick para sig mycket var känsligare för hur stora rivaliserande hanar var. De anlade snabbt ett dominant beteende när den andra hanen var mindre, men blev genast försiktigare med en större rival.

Forskarna anser att den sortens flexibilitet är viktig eftersom den tillåter organismer att snabbt reagera på förändringar och stärka artens överlevnad.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons