Annons

Mycket att göra hos polisens forensiker

NFC ser ut att få mer att göra även i år, när antalet ärenden fortsätter att öka hos polisens forensiska verksamhet. Den senaste tidens många skottlossningar, där flera personer skjutits till döds, påverkar också arbetet. - Läget är ansträngt, säger Mikael Högfors på NFC:s vapengrupp.(TT)
Publicerad 13 juli 2018

De senaste åren har antalet ärenden hos Nationellt forensiskt centrum, NFC, ökat. Det kan handla om föremål från en brottsplats som behöver undersökas, blodrester som ska analyseras eller ett vapen som behöver provskjutas.

Förra året fick NFC in nära 75 500 ärenden från polisen. Första halvåret i år siffran nästan 38 500. Samtidigt har man kunnat avsluta fler ärenden januari-juni 2018 jämfört med samma period året innan, 40 800 respektive 37 100.

Annons

Vill gå först

En av de grupper på NFC där arbetsbelastningen är hög är vapengruppen. Det är både ett stort inflöde av nya ärenden, och många ärenden som ligger i kö.

””

De senaste veckorna har flera skjutningar inträffat, och det påverkar NFC:s arbete. Dessa fall är högprioriterade och utredarna begär förtur - att få gå före i kön.

””

Koppla ihop

Vid exempelvis en mordutredning vill de lokala utredarna snabbt ha svar på många frågor från NFC, för att få en bild av vad som hänt. Samtidigt måste NFC jobba långsiktigt och få fram robust bevisning som håller vid en eventuell rättslig prövning.

När det gäller vapen jämför också NFC med tidigare fall för att se om olika skjutningar eller gärningsmän har koppling till varandra. Det gör också att gamla ärenden inte bara riskerar att hamna efter i kön när nya skjutningar inträffar - upptäcks ett samband kan äldre fall tvärtom lyftas upp igen, säger Högfors.

Han beskriver nuvarande situation som "okej, men ett ansträngt läge". Den senaste tiden har gruppen nyrekryterat många medarbetare, som nu lärs upp.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons