Annons

Matematiken som gör njurbytet möjligt

Nyligen genomfördes det första njurbytet i Sverige där tre för varandra okända donatorer gav bort var sin njure till lika många mottagare. Bytet var möjligt tack vare en unik algoritm som matchar rätt donator med rätt mottagare.(TT)
Publicerad 9 december 2018

För många njursjuka är en transplantation den enda möjligheten till ett friskt liv. Men mellan 20 och 30 procent av alla par där det finns en njurdonator, ofta en anhörig, är läkarna tvungna att säga nej till, eftersom donatorn och mottagaren inte passar med varandra. De är inte medicinskt kompatibla.

””

Rent teoretiskt skulle dock två eller fler par kunna "byta" njurar med varandra, för att på så vis uppnå kompatibilitet. Exempelvis genom att donatorn i par A ger sin njure till mottagaren i par B, i stället för A, medan donatorn i par B ger sin till mottagaren i par C och att donator C ger sin till mottagaren i par A.

””
Annons

Som Saharas sand

Men att för hand hitta rätt och matcha flera donatorer och mottagare med varandra bland ett urval, samtidigt som man tar hänsyn till ett antal medicinska parametrar, är i praktiken omöjligt. Antalet kombinationer blir för många.

””

Därför har han skapat en algoritm som hittar och matchar donatorer och mottagare med varandra.

””

Första bytet

Den algoritm som Tommy Andersson tagit fram, till stor del på sin fritid, består av tio A4-sidor med matematik som i sin tur resulterat i drygt två tusen rader programmerad datakod och den tog ett drygt år att skapa.

””

Liknande algoritmer finns i ett flera andra länder, med en avgörande skillnad.

””

Nyligen genomfördes de första njurtransplantationerna med denna metod. Tre för varandra anonyma donatorer på två olika sjukhus gav bort var sin njure till tre anonyma tillika njursjuka patienter. För att minimera risken för att någon skulle "dra sig ur" genomfördes operationerna mer eller mindre simultant, varpå organen sedan transporterades i ilfart mellan sjukhusen.

Viktig matematik

På detta sätt, tror Lars Wennberg, kommer antalet transplantationer att öka.

””

Nationalekonomen Tommy Andersson ser på fördelningen av njurar som en marknad. Och som alla marknader måste den vara tillräckligt stor för att fungera bra. Därför kommer även Norge och Danmark snart att ingå i STEP-programmet, som det kallas. På så sätt fördubblas marknaden, något som gynnar patienterna.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons