Många IT-attacker mot myndigheter

Svenska myndigheter har varje vecka det senaste halvåret utsatts för i genomsnitt över fem allvarligare IT-incidenter, rapporterar Sveriges Radio Ekot. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har sedan april i år till uppgift att samla in allvarliga störningar från myndigheters IT- och datasystem.(TT)
Publicerad 10 oktober 2016

Svenska myndigheter har varje vecka det senaste halvåret utsatts för i genomsnitt över fem allvarligare IT-incidenter, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har sedan april i år till uppgift att samla in allvarliga störningar från myndigheters IT- och datasystem. Detta för att få en överblick över IT-störningar och kunna vidta skyddsåtgärder för att samhällsviktig verksamhet inte ska riskera att störas ut. Hittills har 131 rapporter kommit in, där sju fall lett till polisanmälan.

””

TT