Annons

Ändrade assistansregler välkomnas

Regeringen har lyssnat på en del av kritiken när det gäller förslaget till snabbändringar av reglerna för statlig assistansersättning. Många funktionshindrade slipper oroa sig för att få hela rätten till assistans omprövad när något ändras.(TT)
Publicerad 8 januari 2018
””

De förslag som regeringen nu skickar i form av en lagrådsremss till Lagrådet för granskning innebär i stort två förändringar. Den ena gäller att regeringen slår fast att personer med assistans ska ha rätt till ersättning för det som kallas väntetid och beredskap för personliga assistenter. Efter en vägledande dom i Högsta förvaltningsdomstolen i juni förra året gjorde Försäkringskassan klart att det inte skulle gå att ge ersättning för assistenters väntan, beredskap eller tid mellan insatser. Försäkringskassan har fått omfattande kritik för sin tolkning och larmade själv i ett brev till regeringen att domen skulle få stora negativa följder för stat, kommuner, funktionshindrade och deras anhöriga.

Krispaket togs fram

Annons

Det fick regeringen att i mitten av november föreslå ett åtgärdspaket med lagändringar, bland annat om väntetid och beredskap. I förslaget, och i remissen till Lagrådet, föreslår regeringen också nya regler för när och hur rätten till personlig assistans ska omprövas. Försäkringskassan ska inte längre med automatik ompröva rätten vartannat år, de så kallade tvåårsomprövningarna. Och när en förändring sker som påverkar hjälpbehovet är det endast förändringen som ska tas upp, inte hela beslutet om assistans.

””

Färre får

Hon framhåller att antalet personer med assistans minskar sedan något år tillbaka och att en viktig anledning till det är att en bara en mycket liten andel av dem som söker assistansersättning för första gången får det beviljat. Många fler än tidigare får avslag.

Förslagen ska träda i kraft den 1 april i år, enligt förslaget. Fram till dess har Försäkringskassan sagt att myndigheten avstår från att göra omprövningar.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons