Annons

Kuratorer förses med legitimation

Regeringen vill förse alla kuratorer i sjukvården med en legitimation. "Kuratorerna inom hälso- och sjukvården är i dag den enda högskoleutbildade professionen med direkt patientansvar som inte har legitimation. Det ska vi nu ändra på", säger socialminister Annika Strandhäll (S) i ett pressmeddelande.(TT)
Publicerad 2 mars 2018

Regeringen vill förse alla kuratorer i sjukvården med en legitimation.

"Kuratorerna inom hälso- och sjukvården är i dag den enda högskoleutbildade professionen med direkt patientansvar som inte har legitimation. Det ska vi nu ändra på", säger socialminister Annika Strandhäll (S) i ett pressmeddelande.

Annons

Det främsta syftet, enligt regeringen, är att öka patientsäkerheten. Yrkestiteln ska vara hälso- och sjukvårdskurator. Med legitimationen följer krav på lämplighet och kompetens och yrkesbeviset ska kunna återkallas om kuratorn ifråga visat sig vara "grovt oskicklig" eller "uppenbart olämplig för yrket", ungefär som för andra legitimationsyrken inom vården.

Grund för legitimation ska som huvudregel vara en hälso- och sjukvårdskuratorsexamen. Yrkesverksamma kuratorer ska dock under en övergångsperiod kunna få legitimation om de har en socionomexamen eller någon annan likvärdig utbildning. De ska dessutom ha varit verksamma i yrket i minst fem år, alternativt två år med relevant vidareutbildning.

Den nya lagen föreslås börja gälla den 1 juli 2019.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons