Annons

HD ger boende rätt mot förening

Högsta domstolen (HD) tvingar en bostadsrättsförening att ersätta köparen av en bostadsrätt för ekonomisk skada som uppstått på grund av felaktigheter i ett utdrag ur lägenhetsförteckningen.(TT)
Publicerad 8 mars 2019

Högsta domstolen (HD) tvingar en bostadsrättsförening att ersätta köparen av en bostadsrätt för ekonomisk skada som uppstått på grund av felaktigheter i ett utdrag ur lägenhetsförteckningen.

Två pantsättningar med fordringar mot säljaren av en lägenhet saknades i det utdrag som mäklaren fick när bostadsrätten såldes. Nästan tio år efter köpet krävde panthavarna att lägenheten skulle tas i anspråk eftersom säljaren inte längre kunde betala de lån som pantsättningarna gällde. HD slår fast att det var rimligt av köparen att förlita sig på det utdrag som föreningen tillhandahöll. Domstolar ska fortsättningsvis utgå från att liknande fel beror på vårdslöshet från bostadsrättsföreningens sida, om föreningen inte kan visa att det är sannolikt att så inte är fallet.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons