Annons

Gratis preventivmedel missar målet

Regeringen och Vänsterpartiets förslag om gratis preventivmedel för unga upp till 20 år missar målet. Gruppen som gör flest aborter - de mellan 20 och 24 år - måste också inkluderas, enligt RFSU. - Den stora utmaningen är unga mellan 20 och 24 år.(TT)
Publicerad 6 september 2015
””

Hon pekar på att många unga har svag ekonomi och om preventivmedel blir en allt för stor kostnad finns risken att man avstår.

Den 1 juli 2017 blir preventivmedel gratis för alla under 20 år. Enligt RFSU:s årliga kartläggning av landstingen som presenteras på måndagen har Norrbottens landsting i dag den mest generösa subventionen till unga. När Norrbotten år 2012 gjorde alla preventivmedel på marknaden kostnadsfria för unga upp till 26 års ålder och satsade på utbildning av personalen fick det effekt - på tre år halverades aborterna bland unga kvinnor.

Annons

Efterfrågar andra

Men på många håll är antalet preventivmedel att välja mellan för få, anser RFSU. De subventionerade preparaten passar inte alla. En enkät förbundet gjort visar att nästan åtta av tio ungdomsmottagningar ibland eller ofta har patienter som efterfrågar andra preventivmedel än de som ingår i högkostnadsskyddet, vilket Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderar landstingen att följa.

””

Skillnader jämnas ut

RFSU:s kartläggning visar också att reglerna för assisterad befruktning har jämnats ut i landet. Men fortfarande finns ojämlikheter att ta tag i, enligt förbundet. Väntetiderna för att få donerade ägg och spermier varierar exempelvis från ingen väntetid alls till upp till två år.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons