Annons

Granskning: Gapet mellan grundskolor ökar

Fler obehöriga lärare arbetar på skolor där barn med sämre förutsättningar går, skriver Dagens Samhälle. Och glappet mellan skolorna - så kallad pedagogisk segregation - ökar.(TT)
Publicerad 1 november 2018

I grundskolan är nästan var tredje lärare obehörig, men hur många som är det skiljer sig stort mellan skolor och skillnaderna ökar.

””

Tidningen har granskat statistik från Skolverket om cirka 1 500 skolor med högstadium från lärsåren 2014-2015 och 2017-2018.

Annons

Under den här tiden har andelen lärare som är legitimerade och behöriga i minst ett av de ämnen de undervisar minskat på hälften av skolorna och ökat på den andra hälften.

På de skolor där antalet behöriga lärare har minskat går många elever vars föräldrar inte är högutbildade. Många har också utländsk bakgrund.

På skolorna där andelen behöriga lärare har ökat är det tvärtom. Där har eleverna också generellt bättre studieresultat.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons