TT-Inrikes

Gäddfiske kan förbjudas i delar av landet

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Det kan bli aktuellt med ett gäddfiskeförbud längs delar av ostkusten, rapporterar P4 Sörmland. Gäddbeståndet längs kusten har minskat dramatiskt de senaste 20 åren.(TT)

Det kan bli aktuellt med ett gäddfiskeförbud längs delar av ostkusten, rapporterar P4 Sörmland.

Gäddbeståndet längs kusten har minskat dramatiskt de senaste 20 åren. Anledningen är bland annat övergödning, utdikning av kustnära våtmarker, ett ökat bestånd av gråsäl och skarv som äter gäddan och överfiskning. På vissa ställen har gäddan nästan helt försvunnit säger Henrik C Andersson, länsfiskekonsulent vid Länsstyrelsen i Stockholm, till P4 Sörmland.

– I vissa delar av ostkustens skärgårdar är läget väldigt allvarligt, säger han.

    För att skydda gäddbeståndet kan det därför bli aktuellt med ett förbud att fiska gädda i vissa vikar i Sörmland, Östergötland och Uppland.

    – Jag bedömer att det finns en stor acceptans från den sportfiskande allmänheten för regleringar i fiske, säger Henrik C Andersson.