Annons

Förändringar föreslås i betygssystem

Många elever och lärare vittnar om att det är svårt att klara trösklarna i det nya betygssystemet - ett misslyckande och betyget A blir i stället D. Men nu aviserar Skolverket förbättringar. Och en del av dem kan börja gälla på en gång.(TT)
Publicerad 2 maj 2016

Betygsreglerna säger att en elev som uppnått A-nivå i alla delar utom en, där den bara nådde E-nivån, inte kan få högre betyg än D. Skolverket föreslår att reglerna ändras så att lärarna får möjlighet att sätta B eller C.

Men, påpekar Skolverket, en sådan regeländring måste utredas först och kräver beslut från regeringen.

Annons

Skolverket vill också se att en elev som med råge klarar kraven för C och även klarar delar av A-nivån ska kunna få betyget B. Som reglerna är skrivna i dag måste eleven klara merparten av A-nivån. Den skrivningen mjukas upp och lärarna får större utrymme att sätta D i stället för E och B i stället för C.

Den nya skrivningen kan tillämpas omedelbart - faktiskt redan nu i vårens betygssättning, enligt Skolverket.

Skolverket konstaterar i sin utvärdering att de flesta lärare är positiva till att det har införts fler betygssteg men att kunskapskraven är otydliga.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons