Annons

Fällning i 139 disciplinärenden mot advokater

Advokatsamfundets disciplinnämnd behandlade 613 ärenden om advokater i fjol. De flesta, 420, slutfördes av nämndens prövningsavdelningar, medan nämnden som helhet avgjorde 193 ärenden, skriver samfundet i ett pressmeddelande. Av dessa 193 ärenden ledde 139 till att advokaten fick en påföljd.(TT)
Publicerad 11 januari 2019

Advokatsamfundets disciplinnämnd behandlade 613 ärenden om advokater i fjol. De flesta, 420, slutfördes av nämndens prövningsavdelningar, medan nämnden som helhet avgjorde 193 ärenden, skriver samfundet i ett pressmeddelande.

Av dessa 193 ärenden ledde 139 till att advokaten fick en påföljd. Den vanligaste var en erinran, som 82 advokater straffades med. 34 advokater fick en varning och 22 en varning med straffavgift. En advokat uteslöts också.

Annons

Enligt Advokatsamfundet var antalet avgjorda ärenden och andelen som ledde till disciplinär påföljd ungefär desamma som under 2017.

Men i ett längre perspektiv har antalet anmälningar minskat rejält trots att advokaterna blivit fler, noterar samfundet.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons