Annons

Ekström vill se åtgärder mot glädjebetyg

Gymnasieminister Anna Ekström (S) kräver besked av skolhuvudmännen om hur de ska få stopp på glädjebetygen. Hon hävdar att betygsinflation framför allt är ett friskolefenomen - vilket Friskolornas Riksförbund inte alls håller med om.(TT)
Publicerad 7 mars 2018

Anna Ekström lade fram sin beställning på ett möte med Friskolornas Riksförbund och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Upprinnelsen till mötet, där också Skolverket och Skolinspektionen deltog, är en Skolverksrapport som visar att fristående gymnasieskolor sätter något högre betyg än kommunala. Men eleverna från friskolorna klarar sig sämre på högskolan, jämfört med elever från kommunala skolor.

Förslag i retur

””
Annons

Hon säger att glädjebetyg förekommer på både kommunala och fristående skolor, men att Skolverkets rapport i slutet av februari är en av flera indikationer på att det är vanligare bland fristående skolor.

””

IFAU står för Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.

"Bullshit"

Men att glädjebetyg främst skulle vara ett friskoleproblem har Friskolornas Riksförbunds vd Ulla Hamilton totalt avfärdat.

””

Det är en ståndpunkt hon håller fast vid efter mötet hos Anna Ekström.

””

Enligt henne gör skolorna redan mycket för att stävja alltför generös betygssättning.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons