Annons

Bris märker av ökad psykisk ohälsa

Barn och unga som mådde psykiskt dåligt var den största gruppen som kontaktade Bris kuratorer förra året. Antalet stödkontakter med Bris ökade totalt med drygt 700 till 24 081 jämfört med 2014.(TT)
Publicerad 10 april 2016

Samtalsämnet i topp för stödverksamheten rörde tillfällig nedstämdhet och oro, depression, självskadebeteende eller tappad livslust.

Generalsekreterare Magnus Jägerskog ser det som positivt att barn och unga vågar ta kontakt med en vuxen om svåra frågor, men är bekymrad över utvecklingen.

Annons

Växande problem

””

Magnus Jägerskog säger att det är en stor och viktig fråga och att någonting behöver göras akut för att bryta den här trenden.

””

Höjd kompetens

””

Det näst vanliga samtalsämnet var vänner följt av skolan och familjekonflikter.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons