Annons

Biskopskandidater predikar på Youtube

Karlstads stift vill öka intresset för sitt biskopsval. Kandidaterna gjorde provpredikningar som lagts ut på Youtube. - Det pratas mycket om detta, säger stiftsinformatör Torgny Lindén. Biskopsval har av tradition varit ganska slutna processer.(TT)
Publicerad 7 april 2016

Biskopsval har av tradition varit ganska slutna processer.

””

Men öppenheten, och viljan att engagera allmänheten, har ökat.

””
Annons

De åtta predikningarna spelades in och lades ut på Youtube. Den mest sedda har fått mer än 800 visningar.

Det är bara 370 präster, diakoner och utsedda elektorer som har rösträtt i stiftets biskopsval, men tanken är att de ska kunna påverkas av vad andra kyrkomedlemmar tycker.

””

TT: Kan man tänka sig att politiska partier som ska utse ny partiledare låter kandidaterna hålla ett provtal, på motsvarande sätt?

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons